Kütahya
Çalışma Saatleri : Hafta içi: 09:00 - 18:00 | Pazar: Kapalı
Bocek İlaçlama

Hayvan Çiftlikleri İlaçlama

 

Süt çiftliklerinde önem verilmesi gereken en büyük mücadele sinek mücadelesidir. Süt üretiminizde sinek kontrol programını ekleyerek sayılarını tolere edilebilir seviyelere indirebilir ve sürülerin süt üretimini artırabilirsiniz. İyi haber şu ki sinek mücadelesinin, çiftliğinizdeki diğer bütün unsurları yönettiğiniz gibi yönetilebiliyor olması ve etkili sinek kontrolünün size para kazandırabilmesidir, sinek baskısını azaltarak, süt üretiminin düştüğü tipik yaz aylarında, Sığırlar için daha az sinek genellikle daha fazla kilo alması anlamına geldiği için entikili sinek kontrolü mücadelesinin maliyeti, üretim kaybınızdan az olacaktır.

İlk adım, sizi ve hayvanlarınızı rahatsız eden sinekleri tanımlamaktır. Sizi rahatsız eden sinek çeşitliliği önemli ölçüde farklı kaynaklardan gelebileceğinden bu önemlidir. Kirli hayvan yatakları ve sığırların sınırlandığı her yerde biriken kirli besleme enkazı gibi çok sayıda ayrışan organik madde içerisinde kurtçuklar olarak gelişirler. Süt üretiminde % 10-30 oranında azalmaya neden olabilir. Ayrıca, bu sinekler otlak yemi alımını azaltabilir, pembe göze neden olabilir ve bir hayvandan diğerine hastalık yayabilir. Sıkça karşılaştığınız sineklerinin çoğu, aşağıdaki illüstrasyonlar ile kıyaslanarak kolayca tespit edilebilir. Ayrıca hayvanlarınıza bakarak da söyleyebilirsiniz. Sineklerin öncelikle bacaklarda veya kanatlarda bulunması, yüz ve gözlerinin etrafında dolaşması, gübre etrafınadaki popülasyon, yemlerdeki aktivite tanımlandığında o türlerin önlenmesi ve kontrolü üzerinde yoğunlaşılmalıdır.

Sineklerle mücadele onların biyolojik döngülerine bağlı olarak, bir bütün halinde sürdürülürse başarı şansı olur. Sürü yönetiminin vazgeçilmez ilkesi olan ‘’Kuru ve Temiz’’ ilkesi, bu mücadelenin de başlıca koşuludur. Sineklerle mücadele temizlik, nem kontrolü, gübre yönetimi ile yakından ilgilidir. Mücadele esnasında sadece ergin uçan sineklerle uğraşmak tek başına çözüm getirmez. Sinekler yumurtadan çıkmadan önce mücadele başlatılmalıdır.

Sinek popülasyonu ile mücadelede sineklerin üreme ortamlarının bilinmesi önemlidir. Sineğe yarar sağlayan, bizim sineklerle mücadelemize engel olan bölgelerden biri de suluk çevreleridir. Suluk çevrelerindeki ıslaklık, kaçıran vanalardan sızan ya da ineklerin ağızlarından etrafa yayılan sular sineklere yaşam ortamı oluşturur. Sivrisinekler için en öenmli yaşam ortamı birikinti, durgun sulardır. Çiftlikte birikinti sular görünür haldeyse önlem almak gerekir. Ancak çiftliklerde gizli durgun su kaynakları da vardır. Örneğin; eski araba lastikleri, atık pet şişeler, kırık kovalar ve benzeri etrafta gizli sivrisinek üreme ortamları meydana getirirler. Sinekler özellikle yaz aylarında sürünün en önemli risk faktörü halindedirler. Süt verimini, işçi aktivitesini düşürdükleri gibi, ilaç masraflarının da artmasına sebep olurlar.

Etkili zararlı yönetimi, bir kerelik bir olay değil, bir süreçtir. Entegre Zararlı Yönetimi (IPM) yaklaşımımız sayesinde, özel çözümlere dayalı ihtiyaçlarınız için öncelikle üreme zincirinin bloke edilmesi ile sinek mücadelesinin temelini oluşturup bu konudaki sorun ve sorumluluklarınızı üstlenmekteyiz.

Fabrika Ve Tesis İlaçlama

 

Günümüzde insanların en fazla zaman geçirdikleri yerlerden biri de tabi ki iş alanlarıdır. Bu alanların başında gelen fabrikalar üretim ağırlıklı çalıştıklarından ötürü çeşitli atıklar ve kimyasal maddeler içeren bir bölgeyi kapsamaktadır. Dolayısıyla bu alanlarda birden fazla haşere türünün görülmesi büyük bir olasılıktır. Fabrikanın bulunduğu bölge ile de alakalı şekilde haşere türleri kendini gösterirken bunlardan bazılarının ısırma eyleminin bulunduğu ve ciddi sağlık problemlerini doğuracağını bilmekte fayda vardır. Bu nedenle düzenli olarak Fabrika İlaçlama işleminin yapılması hem madde hem de manevi kayıpların önüne geçecektir. Çünkü fabrika ortamlarında en fazla görülen kemirgen canlılardan biri olan fare lağım, kanalizasyon gibi pis giderlerde dolaştıkları için ciddi ölçüde mikrop taşıyıcısıdır. Aynı zamanda bu canlının kemirme özelliğinin bulunmasından ötürü de fabrikada yağılan üretimde malzemelere zarar verme potansiyeli vardır. Yani bu tabloya bakıldığında hem çalışanların sağlığını tehdit etmekte hem de üretime zarar vermekte olup, yaydığı mikrop tüketiciye kadar ulaşarak salgın bir hastalığın nedeni haline gelebilir.

Entegre Haşere Kontrol Planlaması

Bu sebeple zamanında yapılan fabrikalara özel entegre haşere kontrol planlaması ile gerek çevre gerekse insan sağlığı koruma altına alınarak daha sağlıklı yaşam ve çalışma koşulları oluşturabilinir. Aksi durumda alana yayılan mikroplar nedeniyle birçok kişi hastalanabilir ve iş veriminde ciddi bir düşüş de oluşabilir. Her bakımdan önem teşkil eden haşere ile mücadele süresinde kişilerin kendi başlarına önlem almaları yetersiz kalacaktır. Ancak uzman bir kurum haşere türüne göre ne yapılması gerektiğini bilerek doğru teknik kullanımı ile haşereleri alandan uzak tutmayı başarabilir. Oldukça fazla türe sahip olan haşereler, bugün insan sağlığı için büyük bir tehdit haline gelmekte olup, zaman kaybetmeden önlemi alınması gereken bir sorundur. Çünkü birçok haşere tek yumurtlamada 30-40 adet yavru bırakmakta ve bu da haşerelerin hızla çoğalacağını göstermektedir.

Fabrika İlaçlama Yöntemleri

Kokulu, kokusuz ve jel şeklinde Fabrika İlaçlama Yöntemleri bulunmaktadır ve bu yöntem haşerenin ve fabrika konumunun durumuna bağlı olarak şekil almaktadır. Yani kokusuz ilaçlama alan boşaltılmadan yapılan bir tekniktir ve oldukça etkili sonuçlar içermektedir ama bazı haşerelerde tam anlamıyla etki sağlaması mümkün olmadığından kokulu ilaçlama yapılması gerekebilir. Kokulu ilaçlamada ise ilaçlama ekibi dışında alan tamamen boşaltılmalı ve yaklaşık 4 saat kadar alanda hiçbir canlı olmamalıdır. Kısacası uzman ekipler tarafından yapılması gereken bu işlemde deneyimli ekipler hizmet öncesinde alanı analiz ederek nasıl bir uygulamaya tabi tutulması konusunda rapor çıkartmaktadırlar. Bu doğrultuda gerçekleşen işlem alanın derin noktalarına bırakılan yumurtalarda göze alınarak ilk uygulamanın ardından 3 hafta sonra yine ilaçlama tekrarlanmalıdır. Ancak bu profesyonellikte yapılan hizmet sonrasında alan tam anlamıyla haşerelerden arınmış olacaktır. Yalnız haşereleri alandan temizlemek bir daha haşere görülmeyeceği anlamına kesinlikle gelmez. Nem, toprak ve ıslak zemin gibi etkenler haşerelere barınma zemini hazırladığı için en doğru çözüm yolu rutin şekilde ilaçlama hizmeti almak olacaktır.

Hastane Klinik İlaçlama

 

Sağlık merkezlerinin başında gelen hastanelerde, steril ve temiz bir ortam olması şarttır. Bu nedenle gerek hastanelerde görülen haşere ve kemirgenleri yok etmek, gerekse bakteri ve mikroplardan arındırmak için hastane ilaçlama işleminin yapılması önemlidir. Hastanelerde görülen böcek ve fare, farklı yollarda alana girebildiği gibi, hastanenin sıcak ve nemli bir ortam oluşu, zararlı canlıların hızlı bir şekilde çoğalmasına ortam hazırlar. Bu durum da, başta hastaneler olmak üzere, tüm sağlık kuruluşlarında düzenli bir şekilde haşere ilaçlama yaptırmayı zorunlu kılar. Hem hastalardan bulaşabilecek bakteri ve virüslerin önüne geçebilmek, hem de hastanede temiz bir ortam oluşturabilmek için, gerek temizlik gerekse böcek ilaçlama şarttır.

Hastane ilaçlama Nasıl Yapılır

Hastane ilaçlama, bu alanda görülen böceğin ya da kemirgenin türü temel alınarak belirlenecek yönteme ve kullanılacak ilaca bağlı kalınarak yapılır. Örneğin; hastanede hamam böceği haşeresi görülüyor ise, genellikle jel böcek ilaçları kullanılır ve uygulama yapılacak alanlar boşaltılmadan işlemin tamamlanması sağlanır. Ancak kan emen ve virüs bulaştıran pire ya da tahta kurusu gibi haşerelere karşı bir uygulama yapılacaksa, uygulama alanının en az 15 dakika boşaltılması gereklidir. Başarılı bir böcek ilaçlama için, kullanılacak ilaçların kalitesine dikkat edilmeli, ancak böcek ilaçlarının hastaları hiçbir şekilde etkilememesi sağlanmalıdır. Aksi durumlarda, ciddi alerjik reaksiyonlar ya da komplikasyonlar oluşabileceği gibi; zehirlenmelere dahi yaşanabilir. Çoğunlukla püskürtme yöntemi ile böcek ilaçlama yapılan hastanelerde, dezenfekte ve temizlik için yapılan haşere ilaçlama uygulamalarında da, kaliteli kıstaslarına bağlı kalınmalıdır. Hastanelerinin yanı sıra, diğer sağlık merkezleri ve sağlık ocağı ilaçlama uygulamalarında da hiçbir şekilde bireysel yöntemlere başvurulmaması gerektiği unutulmamalıdır.

Hastane ilaçlama Hangi ilaçlama firmaları Tarafından Yapılmalıdır?

Ciddi bir profesyonellik gerektiren hastane ilaçlama için, Sağlık Bakanlığı onayına sahip olan ve insan sağlığına hiçbir biçimde zararı bulunmayan böcek ilaçları ile uygulama yapan haşere ilaçlama şirketleri tarafından hizmet almak gereklidir. Hastanede haşere ile mücadele ve genel pest kontrol işlemleri hakkında tecrübeli olmayan firmalara kesinlikle güvenilmemelidir. Zira, hastane ilaçlama uygulaması, yanlış şekilde yapıldığında, haşerelere karşı başarısız olabileceği gibi, binlerce kişinin sağlığını da tehlikeye atacaktır.

Periyodik ilaçlamayı kimler yaptırmalı

Periyodik ilaçlama hizmeti özellikle hizmet alanında çalışan fırın okul, fabrika, cafe, Restoran, Otel, Ofis, İşyerleri gibi işletme mahiyetinde olan kurumların tercih ettiği ve etmesi zorunlu bir işlemdir. Aynı zamanda sağlık alanında hizmet veren her türlü kuruluşun periyodik ilaçlama hizmetine başvurması gerekmektedir. Hastane, Eczane, Sağlık Ocakları, Klinikler ve daha birçok sağlık kuruluşu tek seferlik ilaçlama hizmeti ile haşerelerden kurtulabilir, ancak bu korumayı sürekli hale getirmek için uzmanlar tarafından periyodik ilaçlama hizmeti tavsiye edilmektedir.

Hangi aralıklarla ilaçlama tekrarlanmalıdır

Mekanlar açısından periyotların belirlenmesinde belirleyici unsurlar vardır. Bu unsurların başında hizmet alacak kuruluşun işlevi çok önemlidir. Bir sağlık kuruluşunun alacağı ilaçlama hizmetinin sıklığı diğer kuruluşlara göre daha fazla olmalıdır. Çünkü sağlık kuruluşlarında temiz, sağlıklı ve hijyenik bir ortam vazgeçilmezlerdendir. İkinci belirleyici unsur ise haşerenin ortamdaki yoğunluğu; Eğer haşere bir ortamda çok yoğun olarak bulunuyorsa haşerenin tamamen ortadan kalkması ve tekrar gelmemesi açısından periyodik ilaçlama hizmetinin daha sık aralıklarla yapılması gerekir. Bunun dışında periyot zamanlarının belirlenmesinde üç unsur belirleyici olmaktadır; Bunlar şöyle sıralanmaktadır:

 • Mekanın bulunduğu çevrenin özellikleri
 • Bulunan haşere türü
 • İklim özellikleri

Periyodik ilaçlama hizmetimiz

Kurumsal olarak verdiğimiz periyodik ilaçlama hizmeti uzmanlarımız kontrolünde uygulanmakta olup periyot zamanları uzmanlarımız tarafından belirlenmektedir. İşletmelerin hizmetlerini aksatmadan ilaçlama uygulamalarının yapılması için uygun gün ve teknikler belirlenmektedir. Periyodik ilaçlama hizmetlerimizde ilaçlama fiyatlarında indirim uygulanmakta olup ömür boyu koruma garantisi verilir. Haşerelerden tamamen kurtulmak ve bir daha rastlamamak için periyodik ilaçlama hizmetimizden faydalanın... Periyodik İlaçlama Hizmetimiz hakkında daha detaylı bilgi için lütfen çağrı merkezimizi arayın veya talep formunu doldurarak uzmanlarımızın size ulaşmasını sağlayın.

Kamu Kurum Ve Kuruluşları İlaçlama

 

Devlet kurumları genel itibari ile gün içinde birçok vatandaşın idari işlerini halledebileceği büyük yapılardır. Bu yapılar çok fazla hizmetin aynı kampüs içinde çözülebileceği personel çalışma alanlarına ve toplu bekleme alanlarına sahiptir. Tüm bu yapılar mesai saatleri içinde çok fazla insan hareketliliğine ev sahipliği yapmaktadır. Tüm bu durumlar iç mekan alanların da haşere ve kemirgen ile mücadele ve dezenfeksiyon işlemi hizmetlerini ön plana çıkarmaktadır. Devlet kurumlarında kantin, yemekhane ve çay ocağı gibi alanlar bulunmaktadır. Bu alanlar haşere/böcek konusunda mekan içindeki en riskli alanları oluşturmaktadır. Özellikle hamamböceği türleri ve gümüşcün böceği genellikle bu ve benzeri alanları istila etmeye meyillidirler. Tüm bu alanlar aynı zamanda gıda bulunan ve üretimi yapılan bölgelerdir ve buralarda kullanılacak ilaçlar ve yapılacaklar uygulamalar böcek sorunlarına çözüm üretebilmek açısından çok önemlidir. Aynı zamanda gıda zehirlenmelerinin önüne doğru uygulamalar ile geçmek bu alanlarda kritik bir öneme sahiptir. 

Diğer konu ise bina içi genel haşere ilaçlamasıdır. Mekanda bulunabilecek tüm haşere gruplarına karşı yapılan bu uygulama ile personele rahat ve hijyenik bir çalışma ortamı sunulması amaçlanmaktadır. Unutulmamalıdır ki böcekler insan vücudu üzerinde fiziksel rahatsızlıklara sebep olurken, psikolojik etkilere de sebep olmaktadır.

Kemirgen/fare türü canlılar çok gelişmiş koku duyusuna sahip hayvanlardır. Devlet kurumlarında binalarda kemirgen/fare gibi canlıların bina içlerine girmelerini engelleyecek yalıtımlar çalışma prensibinden dolayı yetersiz kalmaktadır çünkü sürekli açık olan kapalı otoparklar ve bunun gibi alanlar ayı zamanda bina ile bağlantılı yapılar olduğu için bu canlıların içeri girişlerine olanak sağlamaktadır. Devlet kurumlarında bulunan yemekhane ve kantin gibi alanlardaki gıda kokuları bu canlıları Devlet kurumları yapılarına çekmektedir. Mücadele yöntemleri tamamen bu eksende belirlenmeli ve bakımlar periyodik olarak planlanmalıdır.

Dezenfeksiyon işlemi ile zararlı mikroorganizmaların ortamdan uzaklaştırılmasını ve etkisiz hale getirilmesi işlemidir. Devlet kurumları çok fazla insanın ortak alan paylaşımında bulunduğu işlem alanlarına sahiptir. Bu durum zararlı mikroorganizmaların ortama taşınmasına ve burada bulaştırılmasına kolaylık sağlamaktadır. Bu sebeple bu gibi kalabalık ortamlara sahip alanlarda belirli periyotlarla ortam dezenfeksiyonu yapılması gerekmektedir.

Devlet kurumlarında tüm bu hizmetleri periyodik olarak birçok devlet kurumumuza (Adalet sarayları,Devlet hastaneleri,Devlet okulları,Sgk kampüsleri vb) 17 yıldır hizmet vermekteyiz.tüm hizmetlerimizi kalite politikasına uygun olarak, uygun fiyat ve memnuniyet garantisi çerçevesinde hazırlamaktayız.Gerekli şartnamelere uygun olarak verilecek olan hizmetleri yaşanan sorunlarla beraber ele alıp bu eksende çözümler üretmekteyiz.

Kurumsal İşyerleri İlaçlama

 

İşyeri ilaçlama uygulamaları çalışma alanlarınızdaki haşere ve kemirgen problemlerinizde ihtiyaç duyulan bir hizmettir. İşyerlerinde  en çok karşılaştığımız haşere türleri hamam böceği, fare, akrep, pire vb. haşere ve böceklerdir.Promer ilaçlama İstanbul genelinde tüm ilçelere uzman ekipleri profesyonel ekipmanları  ile 7 gün 24 saat hızlı ekonomik garantili işyeri ilaçlama hizmeti vermektedir.Çalışma ortamları insan yaşantısının büyük bir bölümünü geçirdiği alanları kapsamaktadır. Dolayısıyla geniş bir zaman dilimini iş yerlerinde harcıyor olmak, bu alanların sağlık açısından hijyenik olması gerektiğini göstermektedir. Ancak çalışma alanlarında genel temizlik her ne kadar yapılıyor olsa da kemirgen ve sürüngen haşerelerin var oluşu ortama bakteri yaymalarına ve sağlığı ciddi boyutta tehlikeye atmalarına yol açmaktadır. Bundan ötürü her Şirket Ofis İşyeri İlaçlama hizmeti almak ve iş sahasını her çeşit haşereye karşı korunaklı hale getirmesi gereklidir. Ancak yapılacak olan ilaçlama uygulamasında gelişi güzel belli bölgelere ilaç sıkılması ve ilaçlama tamamlandı denmesi tabi ki amatör bir firmanın işlemini içerir. Uzman ve dünya sağlık örgütü tarafından onaylı ilaçlar kullanan bir ilaçlama firması hizmet öncesinde ilaçlama yapılacak olan alana keşif personeli gönderir ve işyeriniz detaylı şekilde incelenip nasıl bir ilaçlama yapılacağı raporlanır. Bu işleminin nedeni ise haşere türüne göre ilaçlama yapılması gerektiğindendir.

Ofis İlaçlama

İşletmelerde en sık rastlanan haşerelerden biri hamam böceğidir. Normalde insana zararı yoktur fakat yaydığı bakteri ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bir diğer haşere türü ise faredir ve özellikle üretim yapılan alanlarda çok sık görülür. Bu canlı hem büyük ölçüde bakteri yaymakta olup, hem de kemirgen olmasından ötürü maddi kayba da sebep olmaktadır. Yeryüzünde birçok haşere çeşidi vardır ve bu iki çeşidinde olduğu gibi diğerlerinde de farklı ilaçlar kullanılması gereklidir. Ayrıca Ofis İlaçlama yapılacağı zaman ofisnizin nasıl bir ilaca maruz kalacağının bilgisini almanız gerekir. Çünkü birçok ilaçlama firmasının kullandığı haşere giderici ilaçların yapısında kanserojen madde vardır ve birçoğu uygulandığı zaman insan sağlığını tehdit ettiği gibi uzun süre uygulama alanında kalan tortularından ötürü tehdit etmeye de devam etmektedir. Hizmet sektöründe yer alan ilaçlama kuruluşları, çevre ve insan dostu olarak profesyonelce ilaçlama yapmalı ve kokusuz, kimyasal katkısız ilaç yarımıyla haşere giderme uygulamasını yapmalıdır.

Şirket İlaçlama 

Çalışma ortamınızdaki haşerelerden bir an evvel kurtulma yoluna gitmezseniz özellikle kemirgen canlılar iş yerinizde pek çok önemli eşya veya belgeye zarar verebilirler. Bunun yanı sıra sağlığınızı tehdit edecek mikropları taşırken bir yandan da üreyerek çoğalacakları için ileri dönemde daha büyük bir problem teşkil edeceklerdir. Bu nedenden ötürü gerek kendi gerekse çalışan ve müşterilerinizin sağlığı için zaman kaybetmeden Şirket İlaçlama firmasından yardım almalı ve var olan haşerelerden sorunsuz şekilde kurtulmalısınız. Unutmayınız ki, işletme ya da ofislerde görülen haşereler eczane ve aktar gibi yerlerden alınan ilaçlar ile maalesef ki yok olmazlar. Çünkü sizlerin gördüğü birkaç haşerenin ardından bir yığın haşere olabilir ve önemli olan yuva yapabilecekleri alana profesyonelce ilaçlama yapabilmektedir. Ancak bu sayede tamamen haşerelerden kurtulabilir ve sağlıklı bir çalış ortamına kavuşabilirsiniz. Bu nedenle zaman kaybetmeden detaylı bilgi ile birlikte ihtiyacınız olan ilaçlama hizmetini almanızı tavsiye ederiz.

Otel Yurt Pansiyon İlaçlama

 

Mutfak alanlarında besin, su ve yüksek sıcaklık değerlerinin sürekli olarak ortamda bulunması haşereler için çekici özelliğe sahip olmasına neden olmaktadır. Mutfak alanları aynı zamanda gıda bulunan ve üretilen alanlar olduğu için yapılacak ilaçlama yöntemi ona göre belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Bu konuda sağlık bakanlığı ürün uygulama yeterliliğine sahip firmaları ve donanımlı personel tercihi çok önemli bir konudur. Aksi takdirde yapılacak işlemler etkisiz olacaktır.

İkinci konu ise genel ilaçlamadır. Bazı haşere türleri el valizlerinde ve insan kıyafeti üzerinde taşınabilmektedir. Sürekli olarak otel alanlarına yeni gelen müşterilerin valizleri ve kıyafetleri işletmeler için en büyük tehdittir. Bu şekilde taşınabilen türler özellikle alman hamam böceği ve tahtakurusu böcekleridir. Bu alanda ki 20 yılı aşan tecrübelerimiz ve bilimsel veriler ortaya koymaktadır ki özellikle bu iki haşere türü ile otel ve benzeri konaklama alanlarında periyodik olarak hizmet verilmesi gerekmektedir. Verilecek hizmetin devamlılığı ve profesyonel uygulamalar ile otel vb gibi alanlarda memnuniyet verici sonuçlar alınmaktadır.

Konaklama Alanlarında Kemirgen ile Mücadele

Bir diğer konu ise otel alanlarında kemirgen mücadelesidir. Tüm haşere ve kemirgenler ortamda ki hijyen zincirlerini bozdukları gibi bulundukları ortamlarda çok ciddi prestij kaybına neden olmaktadırlar.Kemirgen/Fare türü canlıların otel gibi konaklama üzerine olan işletmelerde özellikle yemek kokusu ve çöp alanlarındaki besinlere kolay ulaşım sebebiyle ortama gelmektedirler.Bu sebeple yuvalarını kolay besin ve su alanlarına rahat ulaşabileceği yerlere yapan bu canlılar gerekli çevre düzenlemesi yapılmadığı takdirde çok ciddi sorun olabilmektedirler.Bunun yanında profesyonel olarak ortam türüne göre bir fare zehri uygulama ve canlı yakalama metotlarının kullanımı ciddi fayda sağlayacaktır.  

Perakende Ve Zincir Marketler İlaçlama

 

Marketler insanların günlük hayatlarında sık sık gittikleri yerlerin başında gelmektedir. Binlerce insan marketlere gelerek yiyecek, içecek başta olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Bu tarz, insanların yoğun bir şekilde bulundukları, yerlerde ortaya çıkabilecek herhangi bir sağlıksız durumdan birçok insan olumsuz etkilenecektir. Bu gibi istenmeyen durumlarla karşılaşmamak için market ilaçlama işlerinizi işinin ehli olan ilaçlama firmaları tarafından yardım alınmalıdır. Aksi halde bilinçsizce uygulanacak ilaçlama, gıdaların, yiyecek, içeceklerin, buna bağlı olarak da insanların zarar görmesine neden olacaktır. İlacın gıdalarla temasları engellenecek şekilde bir ilaçlama uygulanması için bu konuda eğitimli kişilerin görevlendirilmesi gerekmektedir.


Market ilaçlama şirketi sizleri her türlü haşere probleminden asla insan sağlığına zarar vermeyecek olan kokusuz ve kaliteli ilaçları kullanmaktadır. Market ilaçlama servisi istenildiği her zaman her alana kolay bir şekilde ilaçlama yapabilecek kalitede olmalıdır. İşinde uzman olan şirket öncelikle problemli olan alanı bizzat yerinde görerek ona göre ne yapacağını analiz eder. Market ilaçlama firması her an ulaşılabilir olmalıdır ve istenildiği her vakit ulaşılan çağrı merkezi bulunmalıdır ki müşteri istediği an anında ulaşabilsin. Marketlerin özellikle depo alanlarında gıda maddelerinin depolandığı alanlarda fare bulunma ihtimali oldukça yüksektir ve bu sebepten dolayı belli sıklıkla market fare ilaçlama yaptırılmalıdır. Diğer bir taraftan yine gıda maddelerinin depolandığı bölümlerde böceklenme problemi de ortaya çıkar bununla savaşmak için de mutlaka market böcek ilaçlama yaptırılmalıdır.  Belli aralıklarla da market pire ilaçlama yaptırılmasında yarar vardır.

Yazlık Villa Site İlaçlama

 

Apartman ilaçlama oldukça dikkat ve özen isteyen bir ilaçlama yöntemidir. Apartmanda yapılacak ilaçlama, kullanılacak olan ilaçlama yöntemleri değişiklik gösterebilir. Afkim böcek ilaçlama bu konuda çok hassastır, apartman ilaçlamada şirketimiz kokusuz ilaçlar ile ilaçlama işini gerçekleştirmektedir bu sayede apartmana giren, çıkan ( yaşlı, çocuk, hamile … gibi ) çok sayıda insan ilaçlamadan hiçbir şekilde etkilenmez ve günün her saatinde ilaçlama yapılabilir. Binalarda en çok hamam böcekleri, kalorifer böcekleri, pireler, fareler ve sıçanlara rastlanmaktadır. Apartman içerisinde bodrumlar, çatılar, merdiven boşlukları ve havalandırmalar haşerelerin en çok görüldüğü ve üredikleri alanlardır bu yüzden Apartman ilaçlamada en üstte yer alan çatı kısmından başlanıp bütün ortak kullanım alanları, merdivenler, sayaç içlerine kadar hassas bir şekilde en aşağıda yer alan depo veya bodruma kadar aynı hassasiyette ilaçlanmalıdır.

Afkim ilaçlamanın kullandığı bütün ilaçlar Sağlık bakanlığı ve Dünya sağlık örgütü ( WHO ) tarafından onaylanmış ilaçlardır, ilaçlama yapıldıktan sonra minimum iki gün ıslak temizlik yapılmamalıdır sebebi ilaçlamadan maksimum verimi almaktır çünkü temizlik yapılırsa ilaçlamanın etkisi bir nebzede olsa zayıflamaktadır. Bir diğer önemli konu ise Apartman ilaçlamasını yapacak Firma mutlaka Sağlık Bakanlığından onaylı bir firma olmalıdır, maalesef denetimlerin kısıtlı olması sebebi ile çok sayıda merdiven altı diye tabir ettiğimiz korsan firmalar mevcuttur ve kendilerini çok iyi bir şekilde gizlemektedirler bu firmalara çok dikkat etmeniz gerekmektedir,

Profesyonel böcek ilaçlama ekibimiz sizlere en ekonomik ücretler ile kalıcı ve garantili çözümler sunmakta ve haşerelere karşı, sağlık bakanlığından onaylı kaliteli en iyi marka ürünlerini kullanmaktadır. Uygulama sonrasında sizlere gerekli evrakları teslim ederek, işlemlerini tamamlamaktadırlar, daha detaylı bilgi için lütfen danışma hattımızı arayın.

ÖNEMLİ NOT DİKKAT!

Apartmanlarda İlaçlama yapıldığında zararlı haşereler ilaçtan kaçarak kendilerine yeni yuvalar ararlar. Örneğin Hamam böceklerinin abdomenlerinin (karın) arka tarafından uzanan duyargaları çok hafif hava akımlarına bile duyarlıdır; öyle ki, potansiyel bir tehlikeden saniyenin binde 54'ü gibi bir zamanda kaçmaya başlayabilirler. Ortak alanlar ilaçlandığında haşereler genelde evlere doğru ilerler. Her ne kadar ilaçlama yapılan alandaki insektisitten ( ilaçtan ) etkilenip ölecek olsa da üzerinde taşıdığı olası yumurta paketlerini yeni gidecekleri yerlere taşıma riskleri oldukça büyüktür. Bilinen hiçbir ilaç yumurtaları yok edemez. Bu nedenle, apartmanların ortak alanları ilaçlanırken dairelerin de ilaçlanması şiddetle tavsiye edilir. Apartman ilaçlamasını gerçekleştirdiğimiz mekanlarda daireler ilaçlanması istenirse %50 ye varan indirimler uygulanmaktadır, fiyat teklifi veya daha detaylı bilgi için lütfen danışma hattımızı arayın.

Haşereler yaşadığımız binalara şu yollardan giriş yaparlar:

 • Havalandırma boşlukları

 • Kapı altları

 • Kırık camlar

 • Boru ve kabloların etrafındaki boşluklar

 • Banyo, wc, balkon ve su giderleri

 • Duvar çatlakları ve yarıkları

 • Karton koliler

 • Uçarak açık pencerelerden

 • Kanalizasyon

Doğada 800 bin civarında böcek türü bulunmaktadır. Bu böcek türleri sıcak havalarda veya sıcak ortamlarda daha fazla barınma olanakları bulmaktalar ayrıca sayılarında da artışlar olmaktadır.

 • Sağlığımızı tehdit eden çeşitli hastalık yapıcı mikropları taşırlar.(Sarılık, Tifo, Tifüs, Sıtma vs.)

 • Taşıdıkları virüsleri besinlerimize ve kullandığımız kaplara bulaştırırlar.

 • Yaşadığımız ve çalıştığımız binalarda bulunan çeşitli cihazlara,mobilyalara zarar verir,maddi kayıplara yol açarlar.

 • Elektrik kablolarını,plastik su borularını kemirerek yangınlara ve çeşitli kazalara neden olurlar.

 • Görüntü olarak tiksinmeye, tiksintiye neden olurlar,huzursuzluk ve korku yaratırlar.

Yaşadığımız mekânlarda sıkça karşılaştığımız haşereler(hamam böcekleri,kalorifer böcekleri,bit, tahtakurusu, pire, örümcekler, karınca, akrep,kene, ağaç kurdu, tahtakurdu, tahta biti, toz piresi, kedi piresi, vb.) insan sağlığı açısından da ciddi tehlikeler oluşturmaktadırlar. Böcekler evimize, iş yerimize çeşitli yollarla girebilmektedirler. Bazen alış veriş poşetimizle, misafirliğe gittiğimiz yerden, beslediğimiz hayvanımızla bu böcekleri farkında olmadan yaşadığımız mekânlara taşıyabilmekteyiz. Böcekler insan sağlığını tehdit etmektedir. Örneğin; sinek larvaları insanın gözüne, kulağına, midesine, burnuna, midesine, bağırsaklarına hatta beynine ulaşarak önemli hastalıkların oluşmasına neden olabilmektedir. Bazı böcek türleri (kalorifer böcekleri,tahtakurusu böceği, hamam böcekleri, pire haşeresi, kene haşeresi, akrep, kulağakaçan böceği, bit, gümüş böceği, tatarcık böceği, akar böceği vb.), uçan haşereler (sivrisinek, karasinek, arı, güve) ve kemirgenler(ev faresi, lağım faresi, çatı faresi vb.)dışkı, idrar, leş ve çöp gibi atıkların üzerlerine konarak veya gezinerek bu atıklardaki mikropları hortumları, kıllarını veya bacakları ile taşıyarak insanların yaşadıkları mekânlara taşırlar, bu alanlardaki gıda ürünlerine ya da giyim eşyalarına bulaştırırlar. Sivrisinek, kene, pire, tahtakurusu, tatarcık böcekleri kan ve lenf emerek; akrep, çıyan, kene gibi böcekler sokarak; bazı sinek çeşitleri dokulara yerleşerek; bazı böcekler de alerjilere neden olmakta mikrobik ve parazit hastalıklara sebep olurlar. Böylece başta ishal olmak üzere birçok mide-bağırsak hastalıklarına, alerjilere sebep olurlar. İnsan kanını emen böcekler (pire, tahtakurusu) ve sinekler birçok ciddi hastalıkları kan yoluyla bulaştırırlar. Böcek ilaçlama servisimizi hemen arayabilirsiniz.