Kütahya
Çalışma Saatleri : Hafta içi: 09:00 - 18:00 | Pazar: Kapalı
Çevre danışmanlığı

Çevre Danışmanlık Hizmeti

 

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında yükümlülüğü olan kurum, kuruluş ve işletmeler, faaliyetlerinin yönetmeliğe uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmek ve tesis içi yıllık iç tetkik denetimlerini yapmak üzere çevre görevlisi/görevlileri istihdam etmek veya çevre danışmanlık firmalarından çevre danışmanlık hizmeti almak zorundadırlar.

İlgili yönetmelikler kapsamında firmamız işletmenizi değerlendirmeye alır, kapsam belirleme çalışması yaparak durum raporu oluşturur, rapor sonucunda en doğru yol haritasını çizerek gerekli Çevre İzin ve Lisansınızı almanız konusunda  GENÇ GRUP ÇEVRE  tarafından verilen çevre danışmanlık hizmeti kapsamında; yönetmeliklerde belirlenen süreler çerçevesinde, Çevre Görevlileri tesislerinizde görevlendirilmektedir.

Çevre İzin Lisans Yönetmeliği kapsamında olmayan firmalar ile ilgili olarak Çevre İzni Kapsam dışı Yazısı alınmakta olup, yasal bildirim ve beyan yükümlülükleri tarafımızdan eksiksiz olarak yönetmeliklerde belirtilen sürelerde yerine getirilmektedir.

ABECE Çevre olarak TSE tarafından verilen Hizmet Yeri Yeterlik Belgesi’ne sahip bir kuruluşuz, dolayısıyla bizimle çalışacak işletmlerin KOSGEB’e üye olmaları durumunda; Çevre Danışmanlığı kapsamında iki yıl ödemiş oldukları ücretlerin yarısını KOSGEB tarafından geri iade (destek) olarak almaları mümkündür.

ÇEVRE GÖREVLİSİ DANIŞMANLIĞI

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Hakkında  listeleri;

a) Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler (Ek-1Listesi)
b) Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler (Ek2Listesi)

Yukarıda belirtilen bu listelerdeki tesis veya faaliyetlerin yükümlülükleri;

 • Ek-1 listesinde yer alan faaliyet veya tesisler; Çevre Yönetim Birimini kurar ve/veya yetkili Çevre Danışmanlık firmalarından hizmet alırlar,
 • Ek-2listesinde yer alan faaliyet veya tesisler; en az bir Çevre Görevlisi istihdam eder ve/veya Çevre Danışmanlık firmalarından hizmet alırlar,
 • Organize Sanayi Bölgeleri;yönetimleri bünyesinde en az bir Çevre Görevlisi istihdam eder veya Çevre Danışmanlık firmalarından hizmet alır veya Çevre Yönetim Birimini kurarlar,
 • Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Mahalli İdare Birlikleri veya bunların iştirakleri;  Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan tesis veya faaliyetleri çevresel açıdan yönetmek üzere en az bir çevre görevlisi çalıştırmakla veya çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiş  çevre danışmanlık firmalarından çevresel faaliyetlerin yürütülmesi hususunda çevre yönetimi hizmeti alırlar,
 • Sağlıkkuruluşları ve hastanelerden, yatak kapasitesi 20 ve üzerinde olanlar en az bir çevre görevlisi çalıştırmak veya çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından hizmet alırlar,

GENÇ GRUP ÇEVRE olarak uzman ekibimizle ihtiyaç duyacağınız resmi izin, lisans veya ruhsat işlemleri büyük bir titizlik ve profesyonellikle takip edilerek neticelendirilmektedir.

HİZMETLERİMİZ

 • Çevre Danışmanlığı
 • Çevre İzni
 • Geçici Faaliyet Belgesi
 • Çevre İzin ve Lisansı
 • Atıksu Deşarj İzni ve Ruhsatı
 • Genel Atık Yönetimi
 • Çevre Fizibilite Raporları
 • ÇED Raporları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı
 • Toprak Kirliliği ve Temizlenmesi
 • Ruhsat İşlemleri

ÇED Belgesi hazırlama

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerçekleştirilecek bir faaliyete ilişkin, faaliyet öncesi inşaat aşamasında başlayan, faaliyet sırasında ve faaliyet sona erdikten sonra da devam eden, çevresel etkilerin incelenip, izlenip, değerlendirildiği süreç olarak tanımlanır.

Herhangi bir konuda faaliyete başlanmadan önce, 07.02.1993 tarih ve 21489 sayılı Resmi Gazete’de yürürlüğe giren ve daha sonrasında 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp en güncel şeklini alan Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği kapsamında, faaliyet sahiplerinin T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ya da bağlı bulundukları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ne başvuru yapmaları gerekmektedir.

ÇED yönetmeliği içerisinde Ek-1 listesinde yer alan faaliyetler için ÇED Raporu, Ek-2 listesinde yer alan faaliyetler için ise Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması gerekmektedir. Listeler içerisinde yer almayan faaliyetler için de ÇED Kapsam Dışı Görüşü alınması için müracaatta bulunmak gerekmektedir.

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

ABECE Grup Çevre ve İş Güvenliği Mühendislik Hizmetleri A.Ş. ÇED yönetmeliği kapsamında Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan faaliyetler için ÇED Raporları ve Proje Tanıtım Dosyaları’nı hazırlamakta; listelerde yer almayan faaliyetler için ise ÇED Kapsam Dışı Görüşü için müracaatlarını Bakanlık ve İl Müdürlüklerine yapmaktadır.

GENÇ GRUP ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca  yetkilendirilmiş bir ÇEVRE DANIŞMANLIK firmasıdır.

Sıfır Atık Belgesi Alım Hizmeti

 

Atık: Üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi sakıncalı olan her türlü maddedir.

14.03.2005 tarihli ve 25755 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” gereğince atık oluşturan tesisler Atık Yönetimini sağlamak ve Endüstriyel Atık Yönetim Planı Onay almak  ile yükümlüdürler. Endüstriyel Atık Yönetim Planı, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların oluşumundan bertarafına kadar sürdürülebilir çevre politikası için büyük bir öneme sahiptir. Tesisin faaliyet türüne göre oluşan atıkların, oluşum yerlerinin, miktarlarının ve türlerinin tespitinin yapılması gerekmektedir. Bu noktada 2872 sayılı Çevre Kanunu’na bağlı bir çok yönetmelik devreye girmektedir. Atıkların Yönetimi’nin ve Endüstriyel Atık Yönetim Planı’nın sağlıklı hazırlanması için yönetmeliklerin iyi analiz edilmiş olması gerekmektedir. ABECE GRUP ÇEVRE  olarak uzman ve tecrübeli kadromuzla Atıkların Yönetimi ve Endüstriyel atık Yönetim Planı’nın sağlıklı hazırlanması konusunda, bize güvenebilirsiniz.

ATIK YÖNETİMİ

Her geçen gün hızla artan nüfus ve değişen yaşam standartları atık miktarını ve atık çeşitliliğini artırarak kontrol ve yönetimini zorlaştırmaktadır. Atıkların oluşturduğu kirlilik buna bağlı mevcut ve potansiyel riskleri boyutunun her geçen gün artırarak, doğal kaynakların azalmasına sebep olmaktadır. Bu nedenlerle çağımızda atık yönetimi gittikçe önem kazanmakta ve karmaşıklaşmaktadır.
Entegre atık yönetimi, belli bir atık yönetimi hedefine yönelik olarak gerekli uygun yöntemin, teknolojinin ve yönetim programının seçilmesi ve uygulanmasıdır.

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİMİ

Entegre atık yönetiminin adımlarına bakıldığında

 • Yetkili/Sorumlu Belirlemek

 • Geçici Atık Depolama Sahasının Kurulması

 • Atıkların Tanımlanması

 • Atık Önleme ve Azaltma Yöntemlerinin Değerlendirilmesi

 • Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması

 • Personel Eğitimi

 • Geri Dönüşüm

 • Geri Kazanım

 • Nihai Bertaraf adımlarından oluşmaktadır.

Genç Grup Çevre ve İş Güvenliği Mühendislik Hizmetleri A.Ş. olarak çevre bilinci gelişmiş firmalarımızla yaptığımız çalışmalarla Entegre Atık Yönetimini uygulayarak çevreye katkı sağlamaya devam etmekteyiz.

 

Çevre Hizmet Eğitimleri

 

Çevre Atık Yönetim Eğitimleri

           Genç Grup Çevre Danışmanlık Eğitim olarak konusunda uzman Çevre Mühenisleri ve Çevre Görevlileri ile aşağıdaki belirtilen Atık Yönetim konusunda eğitim vermekteyiz. 
Atık Yönetim Eğitimlerimiz talep üzerine düzenlenmekte olup eğitim almak istediğiniz konuları bize mail yolu ile hızlı bilgilendirme formu veya bizzat arayarak bildirmeniz durumunda size eğitim konusu ile ilgili teklif sunacağız. 
Teklifimizin kabul edilmesi durumunda gerekli eğitimler verilmektedir. 

Tehlikeli Atık Yönetimi Eğitimi

Tehlikesiz Atık Yönetimi Eğitimi

Tıbbı Atık Yönetimi Eğitimi

 

Çevre Ölçüm Hizmetleri

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 27277 sayılı “Sanayiden Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” gereği, yapılan baca gazı ölçümü; işletme içerisinde biriken, kirliliğe neden olabilecek gazların atıldığı bacalarda gerçekleştirilir. Yönetmelik, Ek-1 ve Ek-5 bölümlerinde çeşitli kimyasal kirleticiler ve bunlara karşılık gelen sınır değerler verir. Sınır değeri olan kirletici işletmede yer alır ve baca ile gaz olarak atılır ise bu bacada, o kirleticinin sınır değeri sağladığı ölçüm raporu hazırlatılarak ortaya konmalıdır.

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü (SKHKKY) Madde 14 gereğince işletmelerin, Çevre İznine esas emisyon ölçüm raporunun tarihini esas alınarak, her iki yılda bir rapor hazırlamaları zorunludur. Söz konusu raporların, yalnızca yetkili merciden talep olması halinde veya denetim esnasında sunulması, aksi takdirde işletmede bir kopyasının bulunması yeterlidir. Teyit zorunluluğunu yerine getirmediği tespit edilen işletmelerin Çevre İzni iptal edilir.

Yasal Mevzuat Takip Hizmeti

Çevre yasal mevzuat takibi, bir organizasyonun çevresel yükümlülüklerini yerine getirmeyi amaçlar ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. Bu yükümlülükler, çevre koruma yasaları, düzenlemeleri ve standartları gibi çeşitli yasal kaynaklardan kaynaklanır.

Çevre yasal mevzuat takibi, bir organizasyonun çevresel yükümlülüklerini yerine getirirken önemli bir rol oynar ve organizasyonun çevresel yükümlülüklerini yerine getirirken yardımcı olur. Bu süreç, organizasyonun çevresel yükümlülüklerini yerine getirirken gerekli olan bilgi ve belgeleri toplar ve güncel tutar. Ayrıca, organizasyonun çevresel yükümlülüklerine uygun bir şekilde hareket etmesine yardımcı olur ve organizasyonun çevresel risklerini azaltmayı amaçlar.

Atık Yönetim Hizmetleri

 

Atık su analizi; çevre izni aşamasında ve kontrol amacı ile yaptırılır. Ağırlıklı olarak kullanılan yönetmelik Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'dir. Arıtma tesisinin deşarj debisi baz alınarak, yıllık analiz periyodu ortaya çıkar. Bu yönetmelik kapsamında numune alma sıklığı, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği'nde yer alan Tablo.1 ile belirlenir. Atık su analizi için gerekli parametreler ise yönetmeliğin eklerinde, sektörel olarak ayrı ayrı belirtilir. Su, atık su ve yüzeysel suların ; yönetmeliklerin belirlediği parametrelerce , belirli periyotlarda analiz edilmesi zorunludur.