Kütahya
Çalışma Saatleri : Hafta içi: 09:00 - 18:00 | Pazar: Kapalı
Eğitim Hizmetleri

İlkyardım Eğitimleri

 

İlkyardım, herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır. Temel İlkyardım Eğitimi, ilkyardım Yönetmeliğinin 16. Maddesine istinaden; işyerlerinde bu sertifikayı almış personelin bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır. Temel ilkyardım eğitiminin amacı; acil bir durum karşısında profesyonel ekipler gelene kadar, amaçsız çözümlerden ve yanlış müdahalelerden kaçınarak hasta/yaralıya çabuk, etkili ve en uygun müdahaleyi yapmak için gerekli bilgi ve beceriyi kazanmaktır.

KATILIMCILARA NE SAĞLAR?

 • İlkyardım Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesi ile birlikte, artık ülkemizde ilkyardımcı ve zorunlu ilkyardımcı istihdamı, zorunlu hale gelmiştir.
 • Ayrıca İlkyardım Yönetmeliği’nin “Müeyyideler” başlıklı 29. maddesine göre, ilkyardımcı bulundurmayan kurum ve kuruluşlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 295 inci maddesi hükmü doğrultusunda cezai müeyyide uygulanacaktır.
 • Bu nedenle, tüm kurum ve kuruluşlarda ilkyardım eğitimi almış olan kursiyerlerimizin iş bulmaları mümkündür.

POTANSİYEL İŞ POZİSYONLARI

İş pozisyonları eğitim seviyenize ve öğrenim derecenize göre değişkenlik gösterebilir. Potansiyel İş Pozisyonları; Sağlık Personeli

KİMLER KATILABİLİR?

Herhangi bir mezuniyet şartı ve ön koşul aranmayıp, Türkiye ve dünyanın her yerinden dileyen herkes bu eğitime katılabilir. Ayrıca yurt dışında yaşayanlar ve yabancı uyruklu vatandaşlar da başvurabilir.

ALACAĞIM SERTİFİKA NE İŞİME YARAR?

Alacağınız sertifika ile onaylı ve geçerli bir belgeye sahip olabilir, iş bulabilir, işinizde yükselebilir, terfi alabilir, özgeçmişinizi güçlendirebilir, iş başvurularında öne çıkabilir, uzmanlığınızı ve eğitiminizi belgeleyebilir, rakiplerinize fark atabilir, sertifikayı yurt dışında da kullanabilir, kariyerinizi geliştirebilir ve geleceğinize yön verebilirsiniz.

İŞ İLANLARINA NEREDEN ULAŞABİLİRİM?

İş ilanlarına ulaşmak için ilgili kariyer sitelerine tıklayabilirsiniz: Linkedin.comIndeed.comKariyet.netEleman.netSecretcv.comElemanonline.com.trYenibiris.comİŞKUR

 

Hijyen Eğitimi

 

Hijyen Belgesi , Hijyen Eğitimi

Hijyen belgesi almak için Sorularınız İçin Arayın  0546 875 93 34  numaralı telefonu arayarak ulaşınız.

İsterseniz formu doldurup bize gönderin hemen sizi arayalım.

Genc Grup güvencesiyle profesyonel kadromuz tarafından verilecel hijyen eğitiminin hemen ardından hijyen sertifikanızı almak için hemen iletişime geçiniz.

Hijyen Eğitimi Nedir?

Hijyen eğitimlerini başta işyeri yemekhaneleri, restoranlar ve diğer benzeri gıda hizmetlerinin sunulduğu yerler olmak üzere, konaklama hizmeti veren, gıda üretimi yapan işyerleri ve insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde çalışanlarının almaları gerekmektedir.

Gıda ana dağıtım merkezleri, hazır yemek hizmeti, iş yeri ve kurum yemekhaneleri, restoranlar ve diğer benzeri gıda hizmetlerinin sunulduğu yerler, dükkânlar, toptan satış yerleri, süpermarket dağıtım merkezleri dâhil olmak üzere son tüketiciye satış ve dağıtım noktasında gıdanın işlenmesi, muameleye tabi tutulması veya depolanması ve benzeri hizmetlerin verildiği iş yerlerinde çalışanlar HİJYEN EĞİTİMİ ALMAK ZORUNDADIR.

24/04/1930 tarihinde yayınlanan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 127. maddesine dayanılarak hazırlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 5 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu kapsamda aşağıda belirtilen faaliyet alanlarında istihdam eden çalışanların eğitim alması gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca hazırlanan ‘Hijyen Eğitimi Yönetmeliği’ 2013 yılı temmuz ayında yürürlüğe girdi. Hijyen Eğitimi Yönetmeliği, gıda üretim ve perakende iş yerlerinde, insani tüketim amaçlı sularla doğal mineralli suları üreten iş yerlerinde ve insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde çalışanlara yönelik hijyen eğitimi programların planlanmasını ve düzenlenmesini içeriyor. Yönetmelikle belirlenen iş yerlerinde çalışanlara,  Milli Eğitim Bakanlığı ’nca hijyen eğitimi ve ardından belge verilecek, hijyen eğitimi almayan iş yerlerinde belge almayan kişiler çalıştırılamayacak. Hijyen Eğitimi Yönetmelik kapsamında esnaf grubuna ve çalışanlarına 5 Temmuz 2014 yılına kadar eğitim alınması zorunluluğu getirildi. İş yeri sahipleri ve işletenler çalışanlarının hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak çalıştırılmasından birinci derecede sorumlu olup, ayrıca  iş yeri sahipleri ve işletenleri de bizzat çalışmaları durumunda da hijyen eğitimi almak zorunda. Bakanlıkça 5 Temmuz 2014 tarihinden itibaren yapılan denetimlerde belgesi olmayanlara 250 TL ila 1000 TL arasında cezai işlem uygulanacak.

Mesleki Eğitim

 

Mesleki Yeterlilik ve Mesleki Eğitim  

Ülkemizde mesleki eğitimin ortaya çıkışı ve gelişimini irdeleyecek olursak, 19.06.1986 tarihinde “3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu” yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun amacı “çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitime ilişkin esasları düzenlemek” olarak belirtilmiştir. Günümüze kadar geçen süreçte kanunun uygulanmasında altyapısal eksikliklerden ileri gelen denetim yetersizliğinden sıkıntılar yaşanmışsa da belirli bir yol alınmaya çalışılmıştır. Daha sonra 07.10.2006 tarihinde yürürlüğe konulan “5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu” ile birçok Avrupa Birliği ülkesinde de bulunan, mesleki eğitim konusu daha geniş çerçeveden değerlendirmeye alınarak ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olarak “Mesleki Yeterlilik Kurumu” kurulmuştur.

Mesleki Yeterlilik

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ulusal mesleki yeterlilik sistemini kurup koordinasyonunu sağlamayı amaçlamaktadır. Tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mimarlık (Avrupa Birliği’nde otomatik tanınma kapsamında yer alan meslekler), mühendislik mesleği ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler bu kanunun kapsamı dışında olup bunların dışındaki tüm meslekler kapsamda yer almaktadır. Ülke çapında bu kapsamdaki tüm mesleklere bir standart getirerek meslekte profesyonelleşme adımları atılmak istenmiştir.

Bir örnek ile açıklayacak olursak: bir torna ya da CNC operatörünün işini gerçekleştirirken yapması gerekenleri (uygun programın kullanılması, takımların seçilmesi, işlenen parçanın talimatlarda belirtilen ölçülere, kaliteye ve özelliklere uygun olması, malzemelerin, makinelerin ve tezgâhların zarar görmemesi vs.) ortaya koyup bunun yanına iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak da alınması gereken önlemleri kapsayan sınav içeriği ile kişinin hem teorik hem de pratik mesleki becerisini ölçerek seviye seviye sertifikalandıran bir sistem olarak düşünülebilir.

MYK şimdiye kadar 731 meslekte meslek standardı yayımlamıştır. Yayımlanan ulusal meslek standartlarına aşağıdaki linkten ulaşarak mesleklerin içeriğini daha ayrıntılı inceleyebilirsiniz:

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’nun uzun vadede öngördüğü, ülke çapındaki tüm meslekler için (kapsam dışı meslekler hariç) bu şekilde standartlar yayımlanarak zorunlu hale getirilmesidir. MYK’nın şimdiye kadar 25.05.2015 tarihinde yayımlanarak 25.05.2016 ‘da yürürlüğe giren 40 meslek ve 24.03.2016 tarihinde yayımlanarak 24.03.2017 ‘de yürürlüğe giren 8 meslek olmak üzere toplamda 48 meslekte mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilmiştir.

26.09.2017 de yayınlanarak 26.09.2018 de yürürlüğe girecek olan 33 meslek daha eklenmiştir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Güncelleme

Zorunlu Mesleki yeterlilik belgesi listesine 11.11.2018 tarihinde yayınlanarak 11.11.2019 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde 36 meslek daha eklenmiştir. Son ekleme ile birlikte 117 meslekte mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilmiştir. (81+36)

 

Mesleki Yeterlilik Belgesi Aranmayacak Kişiler

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanların ayrıca meslekî yeterlilik belgesi almasına gerek yoktur.

Teftiş ve İdari Para Cezaları

Mesleki yeterlilik belgesinin denetimini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri gerçekleştirir. Mesleki yeterlilik belgesi bulunmayan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il müdürü tarafından her bir çalışan için beş yüz Türk lirası idari para cezası verilir. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

(Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Ek-1(3))

Devlet Destekleri

Belge ve Sınav Ücreti Teşviki

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 3 üncü maddesine göre 20.06.2015 tarihinde yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile aşağıda linki verilen mesleklerin belge masrafı ve sınav ücretleri İşsizlik Sigortası fonundan karşılanacaktır.

(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150620-4-1.pdf)

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı Fondan karşılanır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

SGK İşveren Prim Teşviki

6111 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme ve 28.12.2015 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile 4447 Sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin uygulama süresi için son tarih 31/12/2020 tarihine kadar uzatıldı.

Buna göre 6111 Sayılı Kanunda belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde, işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere işverenlere 6 ay ile 48 ay arasında değişen sürelerde, işçinin prime esas kazancı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işsizin işe alındığı tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır. Ayrıca, söz konusu yasada, işçinin Türkiye İş Kurumun kayıtlı işsizler arasından(veya Kurum aracılığı ile) işe başlatılması halinde ilave 6 aylık süre ile teşviş uygulamasından faydalanılmaktadır. Özetle;

Yeni İşe Alınan MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine Sahip Çalışanlar İçin

 1. 18 yaşından büyük 29 yaşından küçük erkekler;

 • İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasında değilse 48 ay süreyle

 • İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe başlarsa 54 ay süreyle

 1. 29 yaşından büyük erkekler;

 • İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasında değilse 24 ay süreyle

 • İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe başlarsa 30 ay süreyle

 1. 18 yaşından büyük kadınlar;

 • İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasında değilse 48 ay süreyle

 • İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe başlarsa 54 ay süreyle

Fiilen çalışırken MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Alan Çalışanların;

 1. 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler 12 ay süreyle

 2. 18 yaşından büyük kadınlar 12 ay süreyle

Sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

Teşvik Kapsamında İşe Alınacak İşsizlerin Nitelikleri

 • En Az Altı aydan Beri O İşyerinin İşçisi Olmamalı(*)

 • Ortalama Sigortalı Sayısına İlave İşe Alınmalı(**)

 • Sigortalı İşsiz Bu Teşvikten Bir Kez Yararlanmalı(***)

 • Yaşa Bağlı Teşvikler

Mesleki Eğitim

Mesleki yeterlilik ile ilgili verilen bilgileri bir kenara koyacak olursak; 30.06.2012 tarihli resmi gazetede yayımlanarak ile yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu ile işyerleri yaptıkları asıl işler temel alınarak tehlike sınıflarına ayrıldı. Bu kapsamda “Tehlikeli” ve “Çok Tehlikeli” işyerlerinde yapacağı işle ilgili mesleki eğitimi olmayan çalışanların işe başlatılamayacağı belirtilmektedir. (6331 Madde:17(3))

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince 13.07.2013 tarihinde “Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik”  çıkarılmış ve mesleki eğitim alınacak işler Ek-1 ‘de 109 madde olarak sayılmıştır. Bu işler kapsamında alınan eğitimlerden hangileri “mesleki eğitim” kapsamında olduğu sorusunun cevabı da aynı yönetmeliğin Madde 6(1)’ inde sayılmıştır.

 Hangi Belgeler Mesleki Eğitim Belgesi Sayılır?

 1. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden birisi,

 2. 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğine göre mesleki eğitim kursları veya mesleki eğitim modülü/kursları ile eşit süreli olmak koşuluyla işbaşı eğitim programları sonucu alınan belgeler,

 3. Millî Eğitim Bakanlığı veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlarca verilen operatör belgesi ve sürücü belgesi,

 4. 11/7/2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan ateşleyici yeterlilik belgesi,

 5. Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,

 6. Millî Eğitim Bakanlığının ilgili biriminin onayının alınması şartıyla; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler, işçi ve işveren kuruluşları ile bünyelerinde kurulu iktisadi işletmeler, işçi ve işveren kuruluşları tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş eğitim amaçlı şirketler ve işveren tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,

 7. Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler,

 8. 15/10/2015 tarihli ve 29503 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında verilen meslekî yeterlilik belgeleri,

mesleki eğitim belgesi olarak sayılacaktır.

Burada 8. Maddede mesleki eğitim belgesi kapsamında sayılan MYK ’nın verdiği Mesleki Yeterlilik Belgesi akıllarda soru işareti oluşmasına yol açmıştır. Özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ‘nın Mesleki Yeterlilik ile ilgili yürürlüğe giren tebliğler(toplam 48 meslekle alakalı) sonrası

-Mesleki eğitim yükümlülüğü ertelendi mi?

-Mesleki Yeterlilik Belgesi almak yeterli mi?

sorularını akıllara gelmiştir.

Aslında ertelenen herhangi bir şey söz konusu değildir. Zira 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu yürürlüğe girdiğinden beri (tüm maddeleri ile 01.01.2013) işverenlerin, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde mesleki eğitimi olmayan çalışanları işe başlatamayacağı hükmü hep vardı. Bu kapsamda kanunda herhangi bir değişiklik veya erteleme mevcut değildir.

Mesleki yeterlilik başlığı altında da açıklandığı üzere uzun vadede tüm mesleklerin yeterlilikleri oluşturulup zorunlu hale getirileceğinden işverenlerin  mesleki yeterlilik belgesi alması daha avantajlı görünmektedir. Fakat “Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik” (Mesleki eğitim yönetmeliği) de belirtilen 109 iş alanı için gerekli tüm mesleklerle ilgili yeterlilikler yayınlanana kadar işverenlerin mesleki eğitim yükümlülüklerini de yerine getirmesi gerektiği açıktır.

Bu noktada işveren olarak tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yaptığı işle alakalı “mesleki yeterlilik” yayımlanmayan mesleklerle ilgili, Mesleki Eğitim Yönetmeliği’nde “mesleki eğitim” sayılan belgelerden ilk 7 maddede belirtilen yerlerden alınacak “mesleki eğitimler” tamamlanmalıdır.

Not: Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde, Sosyal Güvenlik Kurumuna ait kayıtlar esas alınarak 1/5/2017 tarihinden önce çalışmaya başlayanlar, Millî Eğitim Bakanlığı ile 6. maddede sayılan kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokoller çerçevesinde verilecek en az 32 saatlik eğitim modüllerini tamamlayarak belgelendirilmeleri halinde bu Yönetmelik kapsamında mesleki eğitim almış olarak kabul edilir.

Teftiş ve İdari Para Cezaları

6331 sayılı İSG Kanunu Madde:17(3) kapsamında “tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanların mesleki eğitimlerinin alınmadan işe başlatılamayacağı” hükmü  İş Müfettişlerince denetlenmektedir. Bu madde kapsamında  mesleki eğitimi olmayan her bir çalışan için 500 TL idari para cezası öngörülmüştür.

Sonuç

 • Sonuç olarak şimdiye kadar mesleki eğitim kapsamında herhangi bir girişimde bulunmamış işverenlerden 48 meslek için mesleki yeterliliği hem de devlet desteği ile alarak bu yükümlülüklerini kökten çözüme kavuşturabilirler. Bunun dışında zorunluluğu henüz yayımlanmamış fakat talep doğrultusunda mesleki yeterlilik belgesi verilen işlerle ilgili (700’den fazla meslek) mesleki yeterlilik belgesi alınarak “mesleki eğitim” yükümlülüğü de yerine getirilmiş olur. Yeterlilik yayımlanan tüm meslekler aşağıdaki linktedir:

 • Şimdiye kadar çalışanlarının mesleki eğitimini veren (Mesleki Eğitim Yönetmeliği mesleki eğitim kapsamında sayılanlardan ilk 7 madde kapsamında) işverenler için de, kendi sektörleri ve bu sektördeki mesleklerle ilgili “mesleki yeterlilikler” yayımlanıp zorunlu hale gelene kadar “mesleki yeterlilik” yükümlülükleri yoktur.

 • Şimdiye kadar çalışanları için hem mesleki eğitimini aldırmamış (ilk 7 madde kapsamında) hem de yayımlanan tebliğdeki mesleklerde çalışanı bulunmayan işverenlerin en kısa zamanda mesleki eğitimleri ilk 7 madde kapsamında alması gerekmektedir.

Mesleki Yeterlilik Zorunluluğu Yayınlanan 81 Meslek ve Yürürlük Tarihleri:

#

Yeterlilik Adı

Seviye

Sektör

Belge Zorunluluk Tarihi

1

Ahşap Kalıpçı

Seviye 3

İnşaat

26.05.2016

2

Alçı Levha Uygulayıcısı

Seviye 3

İnşaat

26.05.2016

3

Alçı Sıva Uygulayıcısı

Seviye 3

İnşaat

26.05.2016

4

Alüminyum Kaynakçısı

Seviye 3

Metal

26.05.2016

5

Baca Kontrol Personeli (Bacacı)

Seviye 4

Enerji

26.05.2016

6

Baca Montaj Personeli (Bacacı)

Seviye 3

Enerji

26.05.2016

7

Betonarme Demircisi

Seviye 3

İnşaat

26.05.2016

8

Betoncu

Seviye 3

İnşaat

26.05.2016

9

Çelik Kaynakçısı

Seviye 3

Metal

26.05.2016

10

Direnç Kaynak Ayarcısı

Seviye 4

Metal

26.05.2016

11

Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli

Seviye 4

Enerji

26.05.2016

12

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı

Seviye 3

Enerji

26.05.2016

13

Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli

Seviye 4

Enerji

26.05.2016

14

Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü

Seviye 4

Enerji

26.05.2016

15

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı

Seviye 4

Enerji

26.05.2016

16

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı

Seviye 3

Enerji

26.05.2016

17

Duvarcı

Seviye 3

İnşaat

26.05.2016

18

Endüstriyel Boru Montajcısı

Seviye 3

İnşaat

26.05.2016

19

Hidrolik – Pnömatikçi

Seviye 4

Metal

26.05.2016

20

Hidrolik – Pnömatikçi

Seviye 5

Metal

26.05.2016

21

İnşaat Boyacısı

Seviye 3

İnşaat

26.05.2016

22

Isı Yalıtımcısı

Seviye 3

İnşaat

26.05.2016

23

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli

Seviye 3

Enerji

26.05.2016

24

İskele Kurulum Elemanı

Seviye 3

İnşaat

26.05.2016

25

Kaynak Operatörü

Seviye 4

Metal

26.05.2016

26

Makine Bakımcı

Seviye 5

Otomotiv

26.05.2016

27

Makine Bakımcı

Seviye 4

Otomotiv

26.05.2016

28

Makine Bakımcı

Seviye 3

Otomotiv

26.05.2016

29

Otomotiv Elektromekanikçisi

Seviye 5

Otomotiv

26.05.2016

30

Otomotiv Mekanikçisi

Seviye 4

Otomotiv

26.05.2016

31

Otomotiv Montajcısı

Seviye 3

Otomotiv

26.05.2016

32

Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı

Seviye 3

Metal

26.05.2016

33

Panel Kalıpçı

Seviye 3

İnşaat

26.05.2016

34

Plastik Kaynakçısı

Seviye 3

Enerji

26.05.2016

35

Seramik Karo Kaplamacısı

Seviye 3

İnşaat

26.05.2016

36

Ses Yalıtımcısı

Seviye 3

İnşaat

26.05.2016

37

Sıvacı

Seviye 3

İnşaat

26.05.2016

38

Su Yalıtımcısı

Seviye 3

İnşaat

26.05.2016

39

Tünel Kalıpçı

Seviye 3

İnşaat

26.05.2016

40

Yangın Yalıtımcısı

Seviye 3

İnşaat

26.05.2016

41

Asansör Bakım ve Onarımcısı

Seviye 3

Elektrik ve Elektronik

25.03.2017

42

Asansör Bakım ve Onarımcısı

Seviye 4

Elektrik ve Elektronik

25.03.2017

43

Asansör Montajcısı

Seviye 3

Elektrik ve Elektronik

25.03.2017

44

Asansör Montajcısı

Seviye 4

Elektrik ve Elektronik

25.03.2017

45

CNC Programcısı

Seviye 4

Metal

25.03.2017

46

CNC Programcısı

Seviye 5

Metal

25.03.2017

47

Metal Sac İşlemeci

Seviye 3

Metal

25.03.2017

48

Metal Sac İşlemeci

Seviye 4

Metal

25.03.2017

49

Bitim İşlemleri Operatörü

Seviye 3

Tekstil, Hazır Giyim, Deri

25.09.2018

50

Boyama Operatörü

Seviye 3

Tekstil, Hazır Giyim, Deri

25.09.2018

51

İplik Bitim İşleri Operatörü

Seviye 2

Tekstil, Hazır Giyim, Deri

25.09.2018

52

İplik Eğirme Operatörü

Seviye 2

Tekstil, Hazır Giyim, Deri

25.09.2018

53

Makine Montajcısı

Seviye 3

Metal

25.09.2018

54

Makine Montajcısı

Seviye 4

Metal

25.09.2018

55

Metal Kesim Operatörü

Seviye 4

Metal

25.09.2018

56

Metal Kesimci

Seviye 3

Metal

25.09.2018

57

Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisi

Seviye 3

Metal

25.09.2018

58

Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü

Seviye 4

Metal

25.09.2018

59

Motor Testçisi

Seviye 4

Otomotiv

25.09.2018

60

Motor Testçisi

Seviye 5

Otomotiv

25.09.2018

61

Motosiklet Bakım Onarımcısı

Seviye 4

Otomotiv

25.09.2018

62

NC/CNC Takım Tezgahları Elektrik/Elektronik Servis Görevlisi

Seviye 5

Metal

25.09.2018

63

NC/CNC Takım Tezgahları Mekanik Servis Görevlisi

Seviye 5

Metal

25.09.2018

64

NC/CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi

Seviye 5

Metal

25.09.2018

65

Otomotiv Boya Onarımcısı

Seviye 4

Otomotiv

25.09.2018

66

Otomotiv Boyacısı

Seviye 4

Otomotiv

25.09.2018

67

Otomotiv Boyacısı

Seviye 3

Otomotiv

25.09.2018

68

Otomotiv Kaportacısı

Seviye 4

Otomotiv

25.09.2018

69

Otomotiv Kaportacısı

Seviye 3

Otomotiv

25.09.2018

70

Otomotiv Montajcısı

Seviye 4

Otomotiv

25.09.2018

71

Otomotiv Prototipçisi

Seviye 4

Otomotiv

25.09.2018

72

Otomotiv Prototipçisi

Seviye 5

Otomotiv

25.09.2018

73

Otomotiv Sac Şekillendirmecisi

Seviye 4

Otomotiv

25.09.2018

74

Otomotiv Sac Şekillendirmecisi

Seviye 3

Otomotiv

25.09.2018

75

Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı

Seviye 4

Metal

25.09.2018

76

Ön İplik Operatörü

Seviye 3

Tekstil, Hazır Giyim, Deri

26.09.2018

77

Ön Terbiye Operatörü

Seviye 3

Tekstil, Hazır Giyim, Deri

26.09.2018

78

PVC Doğrama Montajcısı

Seviye 3

İnşaat

26.09.2018

79

Refrakterci

Seviye 4

Metal

26.09.2018

80

Refrakterci

Seviye 3

Metal

26.09.2018

81

Tren Makinisti

Seviye 4

Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme

26.09.2018


(*):En Az Altı aydan Beri O İşyerinin İşçisi OlmamalıNotlar:

İşe alınacak  kişilerin işe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin SGK’ya verilen  hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı olmaması gerekmektedir. Dolayısıyla, işe alınmadan önceki altı aylık dönemde sigortalı olarak çalışılmamalıdır. Örneğin bu kapsamda 05/Nisan/2011’de işe alınan bir kişinin 04.Nisan.2011-04.Ekim.2010 döneminde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen sigortalılar içinde olmaması gerekmektedir. Bununla birlikte, sosyal güvenlik primine tabi çalışanların, yurt dışında çalıştırılan sigortalılarda istihdam edilmesi halinde  teşvik hükümlerinden yararlanılamayacağını ifade etmiştir.

(**):Ortalama Sigortalı Sayısına İlave İşe Alınmalı

4447 sayılı Kanunun geçici 10””uncu maddesine göre, işsizin işe alındığı tarihten önceki altı aya ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması şarttır. Ortalama sigortalı sayısı, sigortalının işe başladığı işyerinde işe giriş tarihinden önceki altı ayda Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında bildirim yapılmış ay sayısına bölünmesi suretiyle bulunacaktır. Örneğin 13.10.2011 tarihinde 5 işsiz işe alınmışsa, nisan-eylül dönemine bakılacak, prim ve hizmet belgelerinde nisanda 10, mayısta 3, haziranda 0, temmuzda 5, ağustosta 10, eylülde 2 işçi çalıştığı bildirilmiş ise bu sayılar toplanarak (10+3+0+ 5+10+2) 6 aya bölünecektir. Bulunan 5 işçi sayısı, bu işyerinin ortalama işçi sayısı olarak dikkate alınacaktır.

İşe giren sigortalının işe girdiği tarih itibarıyla çalıştırılan toplam sigortalı sayısı, ortalama sigortalı sayısının üzerinde olmalıdır. Bu kapsamda yeni açılan bir işyeri için işe alınan her sigortalı teşvik hükümlerinden yararlanılmasına olanak verecektir. Eğer ki işe giriş tarihinde bu artış olmamış, sonraki aylarda olmuş ise, söz konusu teşvikten yararlanmak mümkün olmayacaktır. Öte taraftan, sigortalı işsiz aynı işyerinde çalışmaya devam etse dahi o işyerinde çalıştırılanların sayısı, ortalama sigortalı sayısının üzerine çıkmadığı aylarda sigorta prim teşvikinden yararlanmak gene mümkün olmayacaktır. Ortalama sigortalı sayısı, teşvikten yararlanılacak olan her bir sigortalı için işe giriş tarihine göre ayrı ayrı tespit edileceğinden, farklı aylarda işe alınan sigortalılar yönünden baz alınan ortalama sigortalı sayıları farklı olabilecektir.

İşyerinde çalışan sigortalı sayısının tespitinde, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışanlar, çeşitli nedenlerle çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar, ay içinde işe giren veya işten çıkanlar hesaplamaya dahil edilirken, aday çırak, çırak ve işyerinde mesleki eğitim gören öğrenciler ve stajyerler hesaplamaya dahil edilmeyeceklerdir. Ortalama sigortalı sayısı hesap edilirken 0,49””a kadar olan kesirler 0 (sıfır), 0,50 ve üstü kesirler ise tama iblağ edilecektir.

(***)Sigortalı İşsiz Bu Teşvikten Bir Kez Yararlanmalı

Düzenlemeye göre, sağlanan teşvikten aynı sigortalı için bir kez yararlanılabilir. Sigortalı, teşvik süresini tamamlamadan tekrar işsiz kalır ise, kalan süreden yeniden yararlanamaz. Ancak, 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlar tekrar işe girerler ve tekrar işe girerken mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmaları veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirmeleri veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursundan mezun olduklarını gösterir belgeye haiz olmaları durumunda teşvikten tekrar  yararlanırlar. Bu durumda ilk yararlanma süresi, ikincisinden düşülür ve toplam yararlanma süresi en son yararlanılan destek için maddede öngörülen süreyi aşamaz.

Yüksekte Çalışma Eğitimi

 

Yüksekte Çalışma Eğitiminin Amacı :

Yüksekte çalışacak personelin güvenli bir biçimde çalışmasını sağlayacak bilgiler ile donanması ve kaza anlarında gerekli kurtarma görevlerini yerine getirebilecek seviyede eğitilmesini sağlamaktır.

Eğitimin Kapsamı

Alanında görev yapan ve işi gereği emniyet gerektirecek yüksekliklerde çalışması gereken personele yönelik özel bir programdır. Personelin güvenliğinin sağlanması için gerekli bilgilendirmelerin yanı sıra kurtarma becerilerini kazandıran uygulamaları da içerir.
Bütün uygulamalar alanına özgü emniyet gereksinimlerine göre düzenlenmiştir, kurtarma konusu ilave edilerek tamamen işe özel bir program oluşturulmuştur. Teorik ve pratik eğitim iç içe verilir. Eğitimin bizzat çalışılacak iş yerinde verilmesi etkinliğini arttırmaktadır.

Eğitimin Koşulları

Yüksekte çalışma konusunda herhangi bir fiziksel ve psikolojik engeli olmayan bütün çalışanlar bu eğitimi alabilir. Eğitim bizzat iş yerinde ve işyerinin koşullarına göz önünde bulundurularak verilir. Eğitim İş güvenliği uzmanlarımızla, uluslararası yüksekte çalışma sertifikasyon sistemi olan SPRAT/ IRATA eğitimine sahip eğitmenlerimiz tarafından senkronize bir şekilde 2 kademeli verilecektir.

Eğitimin Tekrarı

Genel olarak bu tür eğitimlerde kazandırılan beceri ve uygulama alışkanlıklarının zaman içinde yıpranması söz konusudur. Bu tür kayıplardan dolayı oluşacak işyeri güvenliği risklerini bertaraf etmek için bu eğitimin 2 yılda bir kez tekrarlanması ve katılımcıların sınav kayıtlarının saklanması önerilir.

Sertifikalandırma

İş Güvenliği uzmanımız ve Sprat / Irata eğitimine sahip eğitmenimiz gözetiminde yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar; “Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” başarı sertifikası ile belgelendirilir.

Eğitimin İçeriği:

Yüksekte Çalışma Konularına Giriş:

a. Kanunlar (İş güvenliğinde Yüksekte Çalışma ve Düşmeyi önleyici sistemler ile ilgili yasal mevzuat)
b. İş ve işverenin yükümlülükleri
c. Standartlar
ç. Yüksekten düşme nedir ?
d. Kaza istatistikleri ve bunların değerlendirilmesi.
e. Yüksekte çalışırken güvenlik önlemleri almak neden önemlidir?
Yüksekte çalışma sırasında dikkat edilecek noktalar
– Temel güvenlik kuralları
– İşe uygun merdiven / iskele seçilmesi
– Merdiven / iskelenin kurulması, sabitlenmesi, vb.
– Kişisel koruyucu ekipmanlar
– Barikatlama
f.Yüksekte çalışma sırasında olabilecek kazaların önlenmesi ve iş güvenliği performansının iyileştirilmesi
– Çatılarda çalışma ve alınacak önlemler
– Kobra, yüksek iş makinelerinde çalışmalarda alınacak önlemler
– Yüksekte çalışma sırasında doğabilecek tehlikelerin belirlenmesi ve önlenmesi
– Müteahhitler için uygulamalar

Düşmeyi Engelleyici Sistemler:

a. Düşmeyi önleyici teçhizatlar nelerdir? Tam Korumalı Vücut Kuşağı ve Karabina, lanyard vb. malzemelerin özellikleri.
b. Düşmeyi önleyici teçhizatlar nasıl kullanılır? Tam Korumalı Vücut Kuşağı ve Karabina, lanyard vb. malzemelerin kullanımı.

Düşmeyi Durdurucu Sistemler:

a. Düşmeyi durdurucu teçhizatlar nelerdir?
Genel techizatlar tanıtılır. İçlerinden en çok kullanılanlar detaylandırılır.
b. Düşmeyi durdurucu teçhizatlar nasıl kullanılır?
Genel kullanımı ve içlerinden en çok kullanılanların kullanılanımı.

Düşme Tehlikesi Bulunan Ortamlar:

a. Merdivenler
(1) seyyar
(2) sabit
(3) hareketli
b. Korkuluklar
(1) metal (gemi, tekne, tank vb)
(2) ahşap vb.
c. İskeleler
ç. Dar alanlar
d. Çatılar
e. Boşluklar

Temel Yüksekte Çalışma Modülü

1. Standart personel koruyucu ekipmanlar
2. Düşmeden korunmanın hiyerarşisi
3. Düşmeden korunmanın teorisi ve uygulamaları
4. Temel emniyet ipi kullanımı ve düğümler
5. Merdiven tırmanış emniyet sistemleri
6. Emniyet sistemleri içinde çalışma pozisyonları
7. %100 enerji tutucu bağların kullanımı
8. Yasal iş güvenliği kural ve standartları
9. Tehlikeli maddeler konusunda yasal uygulamalar
10. Risk değerlendirme ve korunma metodolojisi
11. İş emri ve saha uygulamaları
12. İşyerine özel uygulamaların teorik ve pratikleri
13. Malzeme denetlemesi, bakimi ve koruma yöntemleri
14. Çalışma günlüğü ve diğer belgelerin doldurulması,
15. İş sistemlerdeki değişik açıların yarattığı yük değişimleri
16. Düşme faktörü kavramı ve önlemler
17. Yükleme / indirme sistemleri ve makara kullanımı
18. İş planı ve alanın organizasyonu
19. Güvenlik alıştırmaları

Eğitim sonunda katılımcıların kazanılması hedeflenen davranış şekilleri;

 • Yüksekte güvenli çalışmanın yasal dayanaklarını sayabilecekler,
 • Düşme kinetiğini açıklayabilecekler,
 • Yüksekte çalışma gerektiren işlerden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirebilecekler,
 • Yüksekte yapılan çalışmalar sırasında karşılaşılan riskli davranışları tanımlayabilecekler,
 • Yüksekte güvenli çalışma yöntemlerini tanıyacaklar,
 • Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılacak ekipman ve donatıların standartlarını kontrol edebilecekler,
 • Yüksekte çalışma ekipmanları için uygunluk kriterleri belirleyebilecekler,
 • Bağlantı noktalarının özelliklerini ve seçim kriterlerini tanımlayabilecekler,
 • Emniyet kemerinin doğru kuşanıldığını ve uygun doğru merdiven kullanıldığını kontrol edip doğrulayabilecekler,
 • Ekipman ve koruyucuların temizlik, bakım ve saklanma koşulları konusunda bilgi edineceklerdir.

Süresi : 8 Saat / 1 gün
__________________________________________________________________________________________

+ KURTARMA UYGULAMALARI MODÜLÜ (Temel eğitime ek olarak 8 Saat / 1 gün)

1. İple iniş uygulamaları
2. İstasyon kurulumu, basit istasyonlar
3. Merdiven, nacelle, ve pervanelerden kurtarma
4. Kurtarıcının kendini güvenliğini sağlaması
5. Otomatik indiricilerin kullanımı
6. Süspansiyon (asılı kalma) travması ve yaralı durum yönetimi

Kurtarma Uygulamaları Değerlendirme Sınavı

İş Güvenliği uzmanımız ve Sprat / Irata eğitimine sahip eğitmenimiz gözetiminde yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar; “Yüksekte Çalışmalarda Kurtarma Uygulamaları Eğitimi” başarı sertifikası ile belgelendirilir.

__________________________________________________________________________________________

+ İP TEKNİSYENİ EĞİTİMİ MODÜLÜ (Temel eğitime ek olarak 8 Saat / 1 gün)

• Malzeme ve Bakımı
• Düğümler
• Kaydırmalı ve şıkıştırmalı Düğümler
• Back up aracı kullanımı
• Çıkış aleti ile tırmanma – inme
• İniş aleti ile çıkış iniş kilitleme
• Oturak kullanımı
• Düğüm aşımı
• İpten ipe transfer
• Yön değiştirme
• Kısa tekrar emniyeti
• Uzun Tekrar Emniyei
• Köşe aşımı
• İp koruması yerleştirilmesi ve aşımı
• Basit emniyet noktaları
• Yük dağıtımı esaslı emniyet noktaları
• İp kurtarma düğümü ve emniyet noktası
• Önceden hazırlanmış noktaya İndirme
• Mekanik istasyon noktaları
• Şok emici göbek bağı kullanımı
• Yapay tırmanış
• İletişim halinde emniyet alma
• İndirme
• iniş pozisyonunda kurtarma
• çıkış pozisyonunda kurtarma
• Engelli noktalardan kurtarma
• Kısa istasyon kurtarması
• Çapraz çekme çalışması
• Klavuz ip ya da gergi hattı kurulması – kurtarması
• Yapay travesten kurtarma
• Takım kurtarma çalıması
• Yorumlama

Yangın Eğitimi

 

Yangın eğitimi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 20.06.2012 tarihinde yayınlanan 6331 no’lu İş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında acil durumlarla mücadele edilebilmesi için işyerlerinin tehlike sınıfına, işletme büyüklüğüne ve yapılan işin niteliğine bakılmaksızın işyerlerinde; koruma, önleme, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularında uygun donanıma sahip ve bu konularda  yeterli sayıda kişi görevlendirilmesi gerekmektedir. Görevlendirilen kişilere gerekli eğitimler aldırılmalıdır.

İşyerlerindeki personellerin ve özellikle işyerlerindeki yangınla mücadele ekiplerinin, olası bir yangın tehlikesinde en az zararla atlatılmasını sağlanması için; yangının sebepleri, olası yangın durumunda yapılması gerekenler, yangın söndürme maddeleri, yangın söndürme yöntemleri, tahliye ve benzeri konularda düzenlenen eğitimlere yangın eğitimleri denir.

Yangın eğitimin konuları nelerdir?

Teorik olarak;

 • Yanma ve yangın oluşumu,

 • Yanma çeşitleri ve bileşenleri,

 • Yanıcı maddelerin özellikleri,

 • Isı kaynakları ve etkileri,

 • Isı transferi,

 • Yangın nedenleri ve etkenleri,

 • Yangın sınıfları ve özellikleri,

 • Yangın safhaları, 

 • Söndürme metotları,

 • Söndürme maddeleri ve özellikleri,

 • Yangın anında hareket tarzı, Yangın ihbarı,

 • Acil durumlarda reaksiyon,

 • İşletme yangın organizasyonu ve acil durum ekiplerinin görevleri,

 • Yangın önleyici tedbirler,

 • Yangınlarda tahliye ve toplanma,

Pratik olarak;

 • Yangın söndürme ekipmanlarının tanıtımı ve kullanımı,

 • Yangınla mücadele ve söndürme uygulaması ,

Süresi ne kadardır?  Yangın Eğitimi Sertifikasyonu nasıl yapılır?

Teorik eğitimin süresi 4 saattir.

Eğitim sonunda 1.Seviye Yangın Eğitici Eğitimi almış personellerimiz tarafından ‘Temel Yangın Eğitimi Sertifikası ‘ verilecektir.

Yangın eğitimi ile ilgili yönetmelikler;

İşyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik madde 5’in d bendine göre;

d)Acil durumlarla mücadele için işyerinin ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir.

İşyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik madde 11’e göre;

İşveren; işyerlerinin tehlike sınıflarına göre çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;

a) Arama, kurtarma ve tahliye,

b) Yangınla mücadele,

konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.

İSO Eğitimleri

 

 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

 • ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

 • ISO 19011 Yönetim Sistemleri İç Tetkik Kılavuzu

 • Kalite konusuna hakim olarak iyileştirme faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması için gerekli yetkinliğe sahip olacaksınız

 • Sektörünüzde gerekli standartlara hakim olarak İç Denetçi ünvanına sahip olacaksınız

 • Eğitimin amacı, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi temelinde, ISO 14001:2015 ve ISO 45001:2018 standartlarının planlanmış düzenlemelere, standardın şartlarına ve kuruluş tarafından oluşturulan kalite yönetim sistemi şartlarına uyup uymadığını,  etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını ve sürdürülüp sürdürülmediğini belirlemek için planlı aralıklarla gerçekleştirilen Kuruluş İçi Tetkikler ve Tedarikçi Tetkikleri için Tetkik Görevlileri’nin eğitilmesidir.

  Bu paket program içerisindeki standartların eğitimini alan kişiler, çalıştıkları firmalarda tüm kalite politikalarında faaliyetlerin yürütülmesi, planlanması ve geliştirilmesi aşamalarında yetkin ve yetkili kişi olarak yer alabilmektedir. İç Denetçi ünvanı ile birlikte İç Tetkik raporları tutabilir ve bu standartların firmadaki uygulamalarını sağlarken denetim yapabilme yetkinliğine sahip olabilmektedir.

  Bu eğitimde standarda ilişkin açıklamalar yapılırken, standardın yapısına uygun tablo oluşturma örnekleri verilmekte ve indirilebilir dokümanlar ile desteklenmektedir. IRCA Onaylı Baş Denetçi eğitmenler tarafından verilen eğitimler uzun yıllardır verdiğimiz örgün eğitimlerimiz ile birebir aynı içerikte olup, öğrenme garantilidir.

  Kimler Katılmalı

 • ISO Yönetim Sistemleri ve İç Denetçi sertifikası alarak iş başvurularında bir adım öne geçmek isteyen öğrenci ya da mezunlar

 • Sektöründe uygulanan standartlara hakim olarak mesleki gelişimlerine ve kariyerlerine katkıda bulunmak isteyenler

 • Firmalarında iç denetim yapmak isteyenler, firmalarına ISO sistemlerini kurmak isteyenler

 • Kalite departmanlarında çalışan ya da çalışmak isteyenler

 • Yönetim Sistemleri alanında eğitmen olmak isteyenler

 • Baş Denetçi olabilmek için alınması şart olan temel ve İç Tetkik eğitimini almak isteyenler

 • Uluslararası kabul edilen ve uygulanması zorunlu Kalite ve Yönetim Sistemleri standardına hakim olmak isteyenler

 • Kuruluşlarda Yönetim Sistemleri standartlarının uygulanması ve ikinci taraf denetimlerin yapılması konusunda yetkinlik kazanmak isteyenler

 • İç Denetçi ünvanına sahip olarak kariyerinde yükselmek isteyenler

 • İş başvurularında ISO Yönetim Sistemleri’ne hakim olan ve İç Denetçi sertifikası almış kişiler öncelikli olarak tercih edilmektedir.

  Eğitim ve sertifika içerik sağlayıcısı Yaşamartı tarafından verilmektedir. ISO eğitimlerinde kalite ve yeniliğin öncüsü olan Yaşamartı tarafından uzun yıllardır düzenlenen örgün programların dijitale aktarımı ile katılımcıların zaman yönetimi esas alınarak, bilgiye en hızlı ve uygun şekilde ulaşması amaçlanmaktadır.