Kütahya
Çalışma Saatleri : Hafta içi: 09:00 - 18:00 | Pazar: Kapalı
Çevre Lab

Gıda Analizleri

 

Gıda maddelerinin sağlıklı şekilde tüketilebilmesi adına detaylı şekilde incelenmesine gıda analizi adı verilmektedir. Artan insan nüfusu ile birlikte tüketim ürünlerinin önemi de doğru orantılı şekilde artış göstermektedir. Sağlıklı tüketim adına gerçekleştirilen gıda analizleri, gıda analiz laboratuvarları içerisinde yapılmaktadır.

GDA Laboratuvar hizmetlerimiz dahilinde gıda analizleri içerisinde; gıda alerjen analizleri, fiziksel analizler, gıda ile temas eden metaryel analizleri, gıda mikrobiyolojisi analizleri, kimyasal analizler, katkı-kalıntı analizleri, metal- mineral analizleri, moleküler biyoloji analizleri, toksin analizleri ve enstürimental analizleri bulunmaktadır.

Gıda analizleri dahilinde kimyasal ve fiziksel analizler önemli bir yer tutar.  Kimyasal analiz, kimyasal reaksiyonlar ile gerçekleştirilen bir analizdir. Gıda analiz laboratuvarlarımızda gıda analizi çeşitleri içinde yer alan kimyasal analizler içerisinde alkol miktarı, asit sayısı, azot miktarı, fosfat analizi, ham protein analizi, nişasta miktarı analizi, sülfat, Gluten analizi vb. analiz türleri yer almaktadır.

Fiziksel analizler ise organoleptik muayene ile gıdaların raf ömrü çalışmalarına da yardımcı analizler yapılmasını sağlarlar. Gıda analizleri laboratuvarlarımız üzerinde; duyusal analizler, kırılma indisi, pH, nem/rutubet analizi, kuru madde analizi, süzme ağırlığı, boya analizi, doldurma oranı, yabancı madde analizleri gibi fiziksel gıda analizi çalışmaları gerçekleştirmekteyiz.

Su Analizi

 

Su analizleri; su içerisinde bulunan ve hastalık oluşumuna yol açabilecek mikroorganizmalar ile birlikte suyun mikrobiyolojik kalitesinin ölçümlenmesinde büyük rol oynayan analiz çeşitleridir. Tüketici sağlığı açısından önem taşıyan su analizleri, su analiz laboratuvarında gerçekleştirilmektedir.  Su, büyük oranda zengin organik madde içerebilir. Bu sebeple  patojen bakteri üremesine elverişlidir. Bu bakteriler ise insan vücudunda çeşitli bakterilerin oluşmasına neden olmaktadır. Su analizleri bu durumun önüne geçmek ve sağlıklı su tüketimi sağlamak amaçlı gerçekleştirilmektedir.

Su analiz laboratuvarı içerisinde kullanılan su analiz yöntemleri, içeriğin incelenmesini ve bakteri bulunan suların belirlenmesini sağlar. Su analizi 2 çeşit yöntemle yapılmaktadır. Bunlardan birincisi kimyasal su analizleri, ikincisi ise mikrobiyolojik su analizleridir.

Mikrobiyolojik analizlerinde; içme ve kullanma suları, ambalajlı sular, doğal kaynak suları ve doğal mineralli suların üretim, ruhsat ve piyasa kontrolleri için gereken mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirilmektedir. Kimyasal su analizlerinde ise suyun ph derecesi ve sertlik-yumuşaklık oranları le çeşitli mineral içerikleri incelenmektedir.

Her iki analiz yönteminin toplum sağlığı açısından önemi büyüktür. Kimyasal su analizinde bulunan ph oranı su zehirlenmelerinin önüne geçerken, mikrobiyolojik su analizleri ile mikrobiyal tarama yapılabilmektedir.

Kimyasal Analizler

Elektriksel İletkenlik
pH
Sertlik
Klorür
Serbest-Toplam Klor
Nitrit
Nitrat
Amonyum
Bulanıklık
Permanganat İlkesi

Mikrobiyolojik Analizler

E.coli ve Koliform Bakterilerin Sayımı
Fekal Enterokokların Sayımı
Salmonella spp. Tespiti
Koagulaz Pozitif Stafilakok Sayımı
Sülfit İndirgeyen Anaerobik Bakteri Sporlarının Tespiti
Aerobik Koloni Sayımı
Pseudomanas aeruginosa Sayımı
Legionella spp. Tespiti

Çevre Analizleri

Gelişen teknoloji ile oldukça kolaylaşan iletişim, ulaşım ve serbest mal dolaşımı artmaya başladı. Kafa karıştırıcı bu dönüşüm süreci ticari hayatın vazgeçilmez bir parçası olan işletmeler işlerini yürütebilmek için gelişmiş son yöntemleri ile iş yerlerini donattılar. Aksi taktirde işletmeler ve işletmelerin etkilediği çevresel durumlar açısından sonuçlar pek de iyi gibi olmadı.

Çevre ölçümleri ve çevre analizi konusunda profesyonel çözümler üretmektedir. Gerek mevzuatlar, gerekse yönetmelikler kapsamında aldığı sorumlulukları, çalıştırdığı üstün teknolojiye sahip alt yapısı ve çevresinde edindiği müşterilerine çözüm ortağı olarak hizmet sunmaktadır.

  • Emisyon Ölçümü
  • Tehlikeli Atık Analizi
  • Su Analizi
  • Gürültü Ölçümü
  • Periyodik Kontrol
  • Atık Yağ Analizi
  • İş Hijyeni Ölçümü
  • Hava Kalitesi Ölçümleri
  • SEÖS

gibi birden fazla hizmet sunmaktayız.