Kütahya
Çalışma Saatleri : Hafta içi: 09:00 - 18:00 | Pazar: Kapalı
Kurumsal danışmanlık

İSO Begelendirme

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi; var olan tüm yönetim sistemlerinin temelini oluşturur. Bu sistem kurulup uygulandığında firmalar uluslararası platformlarda kendini daha etkin şekilde temsil eder. Bu standart, firmaya kalitenin geliştirilmesi için uygun ortam sağlamış olur.

Tüm çalışanlarla birlikte yürütülen bu sitem;

 • Çalışanın daha verimli olmasından,
 • Bir sorun oluştuğunda kimle iletişim kurulacağına,

Sorunun hangi ürün basamağından kaynaklandığını tespit etmeye kadar her konuda net bir bilgiler sunar.

 

 

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi;  firmaların çevreye karşı olan sorumluluğunu kapsar.  Standardın uygulanması firmanın çevresel boyutta yasal şartları yerine getirmesine yardımcı olur. ISO 14001:2015 firmaların resmi kurumlarla olan çevre ile ilgili yasal süreçlerinde firmaya kolaylık sağlar.

 • Yapılan denetimlerle  firma kendi bünyesindeki eksiklikleri görür,
 • Belirlenen eksikliklere göre hareket eder,

Bu da firmaların örnek bir firma haline gelmesini ve rekabet ortamında bir adım daha ileride olmasını sağlar.

 

 

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi; gıdaların üreticiden tüketiciye ulaşana kadar her aşamasında ‘’güvenli gıda’’ ilkesini benimsemiştir. ISO 22000:2005 sisteminin düzenli işletilmesi sayesinde firmalar üretim aşamasının tüm kollarına hakim olmanın yanında prestij bakımında bir adım daha öne geçmektedirler. Firma adına herhangi bir olumsuzluk olması durumunda sorunun nerden kaynaklandığını kolayca bulmak bu sistemin tercih edilme sebeplerinin başında gelir.

 

 

ISO 18001:2007 İş Güvenliği Yönetim Sistemi; bir firmada mesai başlamasından mesai bitimine kadar çalışan personelin sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmasını sağlamaktır.

 • OHSAS da firmalarda iş güvenliğinin sağlanıp sağlanmadığını kontrol eder.
 • Böylece herhangi olumsuz bir durum söz konusu olduğunda bu sistem sayesinde sıkıntının nereden çıktığı anlaşılarak kök neden analizi ile sorun kaynağı giderilir.
 

 

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasında insanları, süreçleri ve bilgi sistemlerini içine alan ve üst yönetim tarafından desteklenen bir yönetim sistemidir. Bilgi varlıklarını korumak ve ilgili taraflara güven veren, yeterli ve orantılı güvenlik kontrollerini sağlamak için tasarlanmıştır. 
ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, kurumsal yapıyı, politikaları, planlama faaliyetlerini, sorumlulukları, uygulamaları, prosedürleri, prosesleri ve kaynakları içerir.

ISO 27001:2013, bilgi teknolojileri taşeron şirketleri gibi bilgiyi başkaları adına yöneten kuruluşlar için de oldukça önemlidir. Müşterilere bilgilerinin koruma altında olduğu güvencesini vermek için kullanılabilir.

 

 

ISO 10002:2004 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi; iş dünyasında yaygınlaşan ticaret, aynı sektördeki kuruluşların sayısının artması buna bağlı olarak da müşteri beklentilerinin artması ve değişmesi işletmelerin işlerinin zorlaşmasına sebep olmuş, müşteri kavramını daha da önemli hale getirmiştir. 

ISO 10002:2004 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, şirketin potansiyel müşterileri ile daha karlı ve uzun dönemli ilişkiler kurulması ve bu ilişkileri geliştirmesini sağlayan bir yönetim yaklaşımıdır. Bu standart, öncelikle geri bildirime (şikâyetler dâhil) açık olan müşteri odaklı bir ortamın oluşturulması, alınan her bir şikâyetin çözüme ulaştırılması ve müşteri hizmetinin iyileştirilmesi ile ilgili yönetim taahhütlerinin yerine getirilmesini öngörmektedir.

 

 

ISO 13485:2016 Tıbbi Cihazlar-Kalite Yönetim Sistemleri; medikal cihaz üreticilerine uygulanır. Yasal şartlara uyum, müşteri memnuniyeti, çalışan verimliliği sağlanması amacıyla bu sistem uygulanır. Standart, firmaların CE (Conformite European= Avrupa Normlarına Uygunluk) işaretini ürünlerinde kullanması için bir ön koşuldur. Bu standart da diğer kalite sistemleri gibi yürüyen sistemde var olan eksiklikleri tespit edip, hızlı şekilde düzeltmeyi amaçlar.

 

 

ISO 20000-1:2011 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi; bilgi teknolojileri; internet hizmetlerinden arşivlemeye, teknik servis ve yazılım hizmetleri gibi bilgi işlem birimlerinin yapabileceği tüm hizmetleri kapsar. Bunun gibi geniş kullanım alanı olan, gittikçe yaygınlaşan ve hızla gelişen/değişen bir teknoloji, değişimin bu denli hızlı olması, işletmeleri karşı karşıya getirdiği tehlikelerin oluşum hızını da artırmaktadır.

ISO 20000-1:2011 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Standardı, bilgi teknolojileri hizmeti sunan firmaların veya birimlerin iç ve dış müşterilerinin beklentilerini karşılayabilmeleri, durumlarını ve performanslarını sürekli iyileştirme ve geliştirmeleri, ilgili operasyonlarını yönetmelerinde ve hizmet vermelerinde hangi yöntemleri uygulayacakları, nasıl uygulayacakları konularında kılavuzluk eden bir standarttır.

 

 

ISO 22301:2014 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi;  "bir organizasyonun ürün ve servislerini kesinti olayı sonrasında önceden tanımlanmış kabul edilebilir seviyede sürdürebilme kapasitesidir" şeklinde tanımlanır. Eğer beklenmedik iş kesintileri size göre değilse yapacağınız en iyi şey ISO 22301:2014 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı'nı uygulamak olacaktır.

ISO 22301:2014 Standardı'nı Kimler Kullanabilir/Uygulayabilir?

ISO 22301:2014 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı, farklı sektördeki kuruluşlar için genel, sektörden, çalışan sayısından bağımsız tüm organizasyonlarda, organizasyonun tamamına veya belirli bir bölümüne kısmen uygulanabilir bir standarttır.

 

 

ISO 50001:2011 Enerji Yönetim Sistemi;  Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından oluşturulan bir standarttır. Standart, enerji verimliliği, enerji güvenliği, enerji kullanımı ve tüketimi dahil olmak üzere enerji performansının sürekli iyileştirilmesi için organizasyonların sistematik bir yaklaşım izlemesini sağlamak amacıyla Enerji Yönetim Sisteminin oluşturulması, uygulanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için şartları belirtir. İyi bir yönetim her zaman minimum yatırımlarla tasarruf olanakları peşindedir; yani bir enerji yönetim sistemi kurmak, fırsatları tespit etmek ve iyileştirmeleri sürdürmek için doğru yaklaşımı sağlayabilir. Kuruluşların politikaları ile enerjiyi birleştirmekte, enerji tüketimini izlemekte ve iyileştirmeleri kontrol etmektedir.

                                              

 

 

ISO / TS 16949:2016 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi; ürünlerin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve gerektiğinde montajı ve servisi için kalite yönetim sistemi gerekliliklerini tanımlayan bir standarttır. Bu standart otomotiv tedarik zinciri boyunca uygulanmaktadır. IATF 16949 ile otomotiv sektöründeki bilgiler bir araya getirilerek verimlilik, kalite ve niteliğin artırılması, müşteriye daha güvenilir ürünler sunmak amaçlanmaktadır.

 

 

ISO 31000:2018 Risk Yönetim Sistemi; kurulan tüm organizasyonlar hedeflerini gerçekleştirmek için varlıklarını sürdürmektedir Birçok iç ve dış etken bu kuruluşların hedeflerini etkilemektedir. Bu etkenler, kuruluşların hedeflerine ulaşıp ulaşamayacakları konusunda belirsizliğe neden olmaktadır. Bu belirsizliğin, kuruluşların hedefleri üzerindeki etkisi “risk”dir. Bu nedenle, risk yönetimi tüm organizasyonların geçimini sağlama ve başarısı için merkezi bir konudur. Risk yönetiminin başarılı bir şekilde uygulanması, kuruluşların ilgili hukuki ve düzenleyici gerekliliklere ve uluslararası normlara uymasına yardımcı olur.

ISO 31000:2018 Risk Yönetim Sistemi; standardı, risk yönetimini bir organizasyonun başarısının merkezinde planlama, yönetim ve denetim gibi temel süreçlerin samimi bir parçası haline getirmek için bir araç sağlar.

 

 

GMP, ürünlerin iç ve dış kaynaklardan kirlenme olasılığını önlemek veya azaltmak amacıyla, kuruluşla ilgili iç ve dış şartlara ilişkin koruyucu önlemleri içerir. Bu uygulama gıda, kozmetik (deterjan ve temizlik ürünleri dahil) ilaç ve medikal amaçlı ürünlerin üretilmesinde uyulması gereken kuralları kapsamaktadır. Ürünlerin tutarlı bir şekilde üretilmesi ve kontrol edilmesini kapsayan kalite güvencesinin bir parçasıdır. GMP, ürünlerde kalitenin devamlılığını sağlamak için hammadde, işleme, ürün geliştirme, üretim, paketleme, depolama, dağıtım aşamalarında kesintisiz uygulanması gereken bir teknikler dizisidir.

 

 

ISO 15838:2009 Müşteri İletişim Merkezi Yönetim Sistemi; özel olarak, Avrupa Akreditasyon Komitesi (CEN) tarafından hazırlanmış uluslararası geçerliliğe sahip bir standarttır. 2009 yılında yayınlanmıştır. Bu standardın amacı, Müşteri İletişim Merkezlerinin hizmet kalitesini belirlemek ve artırmak, sektörde standart hizmet verilmesini sağlamak, bu hizmetlerin verilmesi için gereken teknik şartları ortaya koymaktadır.

 

Marka Patent Tescil Hizmetleri

 

Türkiye‘de marka koruması 10.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 Sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu (SMK)  ile sağlanmaktadır.

MARKA bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan kişi adları dâhil her türlü sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların veya ambalajların biçimi olmak üzere sicilde gösterilebilir ve ayırt edici her türlü işarettir.

Türkiye’de başvurusu yapıldıktan sonra markanın koruması 10 yıl süre ile devam etmektedir.   Başvuru tarihinden itibaren, her 10 yıllık periyotta, markanın yasal yenileme süresi içersinde, Kurum tarafından belirtilen harcın ödenmesi ile sınırsız sürede marka koruması devam ettirilebilir.

Türkiye’de marka tescili için Genç Grup Danışmanlık aşağıdaki çözümleri sunmaktadır:

 • Marka başvurusu yapılmadan önce, tescili istenilen markanın tescil edilebilirliğine ilişkin ücretsiz olarak marka araştırma raporu ve risk analizi
 • Tescili istenilen markanın veya yakın benzerlerinin başkası adına daha önce tescil edilip edilmediğine ilişkin marka benzerlik araştırma raporu
 • Başvurunun TÜRKPATENT’e dosyalanması ve başvurunun takibi
 • Başvurunun 2 aylık ilan aşamasında üçüncü kişilerden gelebilecek olası itirazların takibi ve değerlendirilmesi
 • Marka tescil işleminin sonuçlanması ve tescil belgesinin gönderimi
 • Başvurunun tescile bağlandıktan sonra 10 yıl sonraki yenileme sürecinin takibi
 • Her ay yayımlanan resmi marka bülteninin takip edilmesi, benzer markaların izlenmesi ve itiraz işlemlerinin dosyalanması
 • Marka devir, lisans işlemlerinin dosyalanması ve adres, unvan değişikliklerinin sicile kaydı
 • Tanınmış Marka başvurusu
 • Rakip firma başvuru izleme

Sanayi Sicil Belge Hizmetleri

 

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununa göre;
Sanayi işletmeleri,
Devamlı ve seri halinde tamirat yapan işletmeler,
Elektrik, diğer enerji üreten santraller,
Gemi inşaatı gibi büyük inşaatlarda işyerlerine verilen bir belgedir.

SAĞLADIĞI FAYDALAR

 • İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil-Terkinden faydalanırlar.
 • Elektrik faturalarını Sanayi Abonesi Tarifesine göre %20 indirimli öderler.
 • Kamu İhalelerine katılımda avantaj sağlar.
 • Dolaylı olarak iş imkânı sağlar.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sağladığı destek ve kredilerden faydalanırlar.

HACCP Sistemi Kurulumu

 

HACCP GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ nedir?

Tüketime sunulan her gıda ürününün ancak çok küçük bir miktarını analiz edebilme durumu göz önüne alındığında sürekli analiz sisteminin insan sağlığı açısından yalnız başına tam bir  güvence sağlamadığını bilmek gerekir. Bu sebeple tüm işlem  aşamalarını daha sistematik bir şekilde ele alan ve önleyici nitelikte bir metoda ihtiyaç duyulmaktadır.
İşte, Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Points) kavramı bu ihtiyaca sistematik ve mantıksal bir yaklaşım getiren bir sistemdir.(haccp belgesi)

HACCP, risklerin belirlenmesi ve ilgili önlemlerin alinmasi için sistematik bir yaklaşımdır. Diğer yönetim sistemleriyle birlikte de uygulanabilir. TS 13001 Standardı, uluslararası kabul görmüş HACCP prensiplerine dayalıdır. TS 13001 Standardı, yönetim, HACCP sistemi ve iyi üretim uygulamaları (GMP) olmak üzere üç ana unsurdan oluşan bir HACCP yönetim sistemi kurallarını kapsar.
İlk olarak 1959-1960 da NASA Tarafından Astronotlar için güvenli gıda üretmek amacıyla ortaya çıkan HACCP’in  daha sonra 1963 yılında  Dünya Sağlık Örgütü(WHO) ve CAC (Codecs Allimentarius Commısıon)  tarafından prensipleri yayınlanmıştır. Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) güvenli bir gıda yönetim sisteminin gerekliliklerini tanımlayan bir yaklaşımdır.

HACCP sistemi kuruluşların, gıda güvenliğini etkileyen tehlikelerin analizine ; gıda üretim sürecinde kritik kontrol noktalarında kritik kontrol limitlerinin sistematik olarak tanımlanması ve uygulanmasına odaklanmalarını sağlamaktadır.

 

HACCP 7 ilke ve 12 uygulama aşaması  çerçevesinde inşa edilmiştir:
1- Tehlike analizinin yapılması,
2- Kritik kontrol noktalarının belirlenmesi,
3- Kritik limitlerin oluşturulması,
4- Kritik kontrol noktalarının izlenmesi için sistemin kurulması,
5- Kontrol altında olmayan noktaların izlenmesi ve varsa düzeltici faaliyetlerin oluşturulması,
6- Sistemin etkili bir şekilde işlemesinin denetlenmesi için kontrol prosedürlerinin oluşturulması,
7- Bu ilkelerin uygulanması için prosedür ve kayıtları kapsayan dökümantasyon sisteminin oluşturulması.

HACCP kurulumu iş akış şeması: HACCP belgesi

Etkin uygulanan HACCP ile kuruluşun kazandıkları:

 • Müşteri güveninin artmasını sağlar,
 • Tüketicilerin gıda olarak aldıkları ürünlerin sağlıklı ve güvenli olduklarından emin olmalarını sağlar,
 • Önleyici yaklaşım ilkesine uygun çalışarak; imha, tekrar işleme ve ürün geri çağırmaları ortadan kaldırır,
 • Tüketici sağlığını riske sokabilecek kritik noktaları kontrol altına alarak, ürün kalitesini yükseltir,
 • Güvenilir Gıda Üretme / Satma Taahhüdünüzü Ortaya Koyar,
 • Tüketici/müşteri, perakendeci ve hükümet organlarının güvenini arttırır,
 • Markanızı / kurum imajınızı güçlendirir,
 • Düzenleme Makamları / Diger Gözetmenlerce Denetime Maruz Kaldığınızda Yardımcı Olur,
 • Yeni Pazar / yeni müşteri beklentilerinizi arttırır,
 • Etkin bir oto-kontrol sisteminin uygulanmasını sağlar,
 • Müşteri talebine uygunluğu sağlar,
 • Yasal mevzuata uygunluğu sağlar.

HACCP (TS 13001) İLE İLGİLİ BAZI TANIMLAR:

(H&S) SAĞLIK VE GÜVENLİK PROSEDÜRLERİ: Genelikle sağlık ve mesleki sağlık sistemleri için tehlikeli maddelerin kontrolunu içerir.

AKIŞ SEMASI: Belirli bir gıda maddesinin üretiminde uygulanan sıranın ve basamaklar veya işlemler arasındaki ilşikinin şematik gösterimi.

GIDA GÜVENLİĞİ: Gıda ürünlerinin amaçlanan şekilde işlenmesi ve/veya tüketimesi halinde, tüketiciye zarar vermeyeceğinin güvencesi.

GMP(iyi üretim uygulamaları): Ürünün iç ve dış kaynaklardan kirlenme olasılığını önlemek veya azaltmak amacıyla, kuruluşla ilgili iç ve dış şartlara ilşkin koruyucu önlemler.

HACCP KONTROLU: Doğru prosedürlerin izlendiği ve kritik sınırların aşılmadığı durum.

HACCP PLANI: HACCP Yönetim Sistemi kapsamındaki ilgili tehlikelerin kontrolünü sağlamak için, HACCP prensiplerine uygun olarak hazırlanan doküman.

KRİTİK SINIR: Kabul edilebilirlik ile kabul edilemezliği birbirinden ayıran değer/ölçüt.

TEHLİKE: Tüketilmesi sırasında gıda maddesinde bulunduğunda, gıda maddesinin güvenli olmamasına sebep olabilen kimyasal, biyolojik veya fiziksel madde/organizma.

Kapasite Raporu Hizmetleri

 

KAPASİTE RAPORU HİZMETİ

Kapasite Raporu; imalat, ticaret, inşaat ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren Sanayi Odasına, Ticaret Odasına ve  Esnaf ve Sanatkârlar Odasına bağlı işletmelerin makine ve tesisat, yıllık üretim kapasitesi, kapasite hesabı, yıllık tüketim kapasitesi gibi bilgileri gösteren ve onayından itibaren üç yıl geçerliliği olan bir belgedir.

Kapasite Raporu Düzenlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

 • Düzenlenen kapasite raporlarında; işletmelerdeki işçi sayısının muharrik kuvvet kullananlarda dört ve altında kullanmayanlarda dokuz ve altında olması hususu dikkate alınır.

 • Kapasite raporları hazırlanan standart örneğine uygun ve en az beş nüsha olarak eksiksiz ve doğru bilgilerle tanzim edilmelidir. Fotokopisi alınarak çoğaltılmış, küçültülerek, büyültülerek veya standart örneği dışında bir örnekle düzenlenmiş, üzerinde silinti kazıntı yapılmış kapasite raporları onaylanmaz.

 • Kapasite raporunda yazılı bilgilerden herhangi birinin değişikliğe uğraması veya düzeltme yapılması halinde odaya yazılı başvuruda bulunulması gerekir.

 • Kapasite raporlarının onaylanmak üzere şahıslar aracılığıyla elden getirilmesi halinde, bu şahsın raporu almaya yetkili olduğuna dair belge kuruma ibraz edilir. Yetki belgesi olmayan şahıslara kapasite raporu teslim edilmez ve ilgili birliğe posta ile gönderilir.

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler:

 • Sanayi Sicili Belgesi Alınmasında,

 • İhracat İşlemlerinde,

 • Gıda sicili işlemlerinde,

 • İhalelere Katılmada,

 • Kamu Tahsislerinden Yararlanmada,

 • Çalışma İzni Başvurularında,

işlerde gerekli belgedir…

GENÇ GRUP DANIŞMANLIK HİZMETLERİ  bu meşakkatli hizmeti tecrübemizle kolay bir sürece dönüştürebilir..

GSM Ruhsat Başvuru Hizmetleri

 

1.      Gayri Sıhhi Müessesseler  İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları İş ve İşlemleri

Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek işyerleri Gayri Sıhhi Müessese  olarak tanımlanmaktadır.

Gayri Sıhhi Müesseseler, faaliyetleri ve kapasiteleri açısından 1. Sınıf, 2. Sınıf ve 3. Sınıf olarak ayrılmıştır.

10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Gayri Sıhhi Müesseselerin kurulmasınave açılmasına yönelik esaslar ile, işyerlerinin sınıflarını liste halinde belirlemektedir.

1. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler “Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gereken işyerleri” olarak tanımlanmaktadır. 1.Sınıf Gayri Sıhhi Müessesenin kurulması için işyerleri kurulmadan önce Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzin Belgesi, faaliyete geçme aşamasında 1.Sınıf Gayri Sıhhi Müessese  Ruhsatı almak zorundadır.

A.      Yer Seçimi ve Tesis Kurma izni

Birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerde tesisin yapılmasından önce söz konusu yerde kurulup kurulamayacağı konusunda ve kurulacak yer, proje ve belgelerin uygun görülmesi durumunda müessesenin kurulması için yetkili idarece verilen izindir. Başvuru uygun görülürse işyerine Büyükşehir Belediyesi Gelir tarifesi doğrultusunda “Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzin Belgesi” verilir.

(26.03.2014 tarih ve 2014/95 Esas, 263 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda yer seçimi ve tesis kurma izin belgesi yalnızca kurulmamış işyerlerine verilebilir. Yapılan incelemede kurulu bulunduğu belirlenen işyerlerine geriye dönük yer seçimi ve tesis kurma izin belgesi düzenlenmez ancak belge ücretinin iki katı ücret alınır.)

Yer seçimi ve tesis kurma izni, tesisin imara uygun olması şartıyla verildiği tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir. Bu süre sonunda açılma izni alınmadığı takdirde, ilgilinin başvurusu üzerine yer seçimi ve tesis kurma izni iki yıl daha uzatılır.

1.     Birinci sınıf bir işyeri açmak isteyen kişi/veya şirket yer seçimi ve tesis kurma izin belgesi almak üzere, gerekli evrakları hazırlayarak başvurur. ÇED Olumlu kararı bulunan işyerleri yer seçimi ve tesis kurma izninden muaftır.

2.     Kurulması planlanan alanda GSM İnceleme Kurulu tarafından yerinde incelemeler yapılır, varsa eksik veya düzeltilmesi gereken hususlar yazı ile bildirilir.

3.     İnceleme Kurulu ortak kararı ile rapor hazırlanır ve işyerine Gelir tarifesi doğrultusunda gerekli tahakkuklandırma yapılır. Yer Seçimi ve Tesis kurma izin belgesi düzenlenerek yetkilisine teslim edilir.

B.      GSM Ruhsat İşlemleri

1-      Yeni Başvuru

Firmalar başvuru formları doldurup evraklarıyla başvurur. Başvuru dosyaları incelenir. Alındı Belgesi düzenlenerek varsa eksik hususlar bir üst yazı ile kendilerine iletilir.

Gerekli evrak listesindeki evraklar tamamlandığında GSM Kurulu ile inceleme aşamasına geçilir. İşletmeler öncelikle Büyükşehir Belediyesi Gelir Tarifesine göre Yer Görme Ücreti ve Rapor Muayene Harcı yatırdıktan sonra GSM Kurulu işyerinde incelemeler yapar. 

İncelemeler neticesinde eğer sonuç  uygunsa Olumlu Kurul Raporu düzenlenir ve imzaya sunulur. Gelir Tarifesi doğrultusunda hesaplanan tahakkuk tablosu hazırlanır ve işletme tutarı ödedikten sonra Başkanlık Oluru ve Ruhsatı imzaya sunulur. Ancak inceleme sonucu uygunsuz ise Olumsuz Kurul Raporu düzenlenir. Olumsuz rapordaki durumların çözümlenmesi durumunda rapor olumluya çevrilir ve ruhsat düzenlenir.

DENEME İZNİ:

Çevre İzin Belgesi bulunmayıp Geçici Faaliyet Belgesinin bulunması durumunda işletmelere 1 yıl geçerli olmak şartı ile Deneme İzni verilmektedir. Deneme izni, bu süreçte açılma ve çalışma ruhsatı yerine geçer. Çevre İzin Belgeleri çıktığı takdirde de Deneme İzinleri Ruhsata çevrilmektedir. 1 yıl içerisinde Çevre İzin Belgesini almayan işletmelerin Deneme İzinleri de iptal edilmektedir.

2-      Unvan Değişikliği

İşyerinin faaliyet konusu, yeri ve kapasitesi aynı kalmış ancak unvanı değişmişse, Ticari Sicil Gazetesi, yapı kullanma izin belgeleri ve güncel vaziyet planı ile bir dilekçe ekinde Büyükşehir Belediyesine başvuru yapılır.

Unvan değişikliği Büyükşehir Belediyesi Gelir Tarifesi doğrultusunda gerekli ücretlendirme yapılır ve gerçekleştirilir. Ancak, yapılan incelemede, işyerinde fiziki büyüme ve/veya yapı kullanma izin belgesi değişimi gerektirecek tadilat yapılmış olduğu tespit edilirse ayrıca ücretlendirme yapılarak yeni unvana göre ruhsat düzenlenir.

Unvan değişikliği işleminin akabinde işyeri mevcut belgeleri yeni unvanagöre güncellemeli ve 1 yıl içinde Büyükşehir Belediyesine iletmelidir.

3-      Devir İşlemleri

İşyeri faaliyet konusu, yeri ve kapasitesi değişmeksizin başka bir şirket veya şahsa devredilecekse, mevcut ruhsat örneği, devreden ve devir alan şirket veya şahıslar arasında yapılmış noter onaylı bir devir sözleşmesi ve Ticari Sicil Gazetesi ile bir dilekçe ekinde Büyükşehir Belediyesine başvurur.

İşyeri fiziki büyümeleri veya 3194 sayılı İmar Kanununa aykırı bir durum olup olmaması açısından incelenir. İnceleme sonucu işyerinin İmar mevzuatı açısından bir sakıncası olmadığı tespit edilirse, eski dosyadaki bilgi ve belgelere dayanılarak Büyükşehir Belediyesi Gelir Tarifesi doğrultusunda gerekli ücretlendirme yapılır ve ruhsat düzenlenir.

Devir İşlemlerinde İstenilen Evraklar:

1. Noterden onaylı Devir Sözleşmesi

2. Ticaret Sicil Gazetesi

3. İmza Sirküleri

4. Oda Kaydı

5. İmar Uygunluk Yazısı (İlçe Belediyesi’nden temin edilecek)

6. İmar Planları

7. Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni

4-      İşyerine yeni bir ortak alınması

İşyerine yeni ortak alınması veya ortaklardan birinin ayrılması durumunda yeni ruhsat düzenlenmez. İşyerinin başka bir adrese nakledilmesi halinde yeniden ruhsatlandırılması esastır. Mahalle, cadde, sokak ve benzeri yerlerin isim veya numaralarının değişmesi nedeniyle aynı işyeri için yeni ruhsat düzenlenmez. Ruhsatta yer alan bilgiler güncellenir.

İşyeri sahibinin ölümü halinde, yeni ruhsat düzenlenmeksizin kanunî mirasçıları adına eski ruhsatın intibakı yapılır. Ruhsatın yenilenmesi veya intibakı gereken hallerde yetkili idareye en geç üç ay içinde müracaat edilmesi zorunludur. Bu süre mirasçılar için altı ay olarak uygulanır. Süresi içinde müracaat yapılmadığının yetkili idarelerce tespiti durumunda tespit tarihinden itibaren on beş günlük süre verilir. Bu süre sonunda ruhsat yenilenmediği veya intibak yaptırılmadığı hallerde ruhsat iptal edilir.

5-      Sağlık Koruma Bandı

Sanayi bölgesi, organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgeleri ile bu bölgeler dışında kurulacak birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerin etrafında, sağlık koruma bandı konulması mecburîdir. Sağlık koruma bandı mülkiyet sınırları dışında belirlenemez ve bu alan içinde mesken veya insan ikametine mahsus yapılaşmaya izin verilmez. Sadece sağlık koruma bandı tayini için yapılan başvurularda Yer Görme Ücreti alınır.

6-      Ruhsat Değişikliği Gerektiren Haller

Gayrisıhhî müesseselerde işletmenin faaliyet alanının değişmesi durumunda yeniden ruhsat alınması zorunludur. Gayrisıhhî müesseselerin sahibinin değişmesi durumunda, dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni malik adına ruhsat düzenlenir.

C.      Hafta Tatili Ruhsatı

02.01.1924 tarih ve 394 sayılı Hafta Sonu Tatili Kanunu doğrultusunda, hafta sonları çalışmak isteyen 1. Sınıf Gayrisıhhi Müesseselerin Belediye Başkanlığımıza müracaat etmesi durumunda Hafta Tatili Ruhsatı düzenlenmektedir.                  

D.      Birinci Sınıf Ruhsatlı Olup Fiziken Büyüyen İşletmeler

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı mevcut olup zaman içinde fiziksel anlamda büyüyen veya yapı kullanma izin belgesine esas tadilat yapan işyerleri büyümeleri Büyükşehir Belediyesine bildirmekle yükümlüdür. İşyeri, mevcut işyeri açma ve çalışma ruhsat örneği, güncel kapasite raporu, yapı kullanma izin belgesi, güncel tapu bilgileri (işyeri açma ve çalışma ruhsat tarihinden sonra yapılmış açık – kapalı alan ilavesi içeren ), firmanın yerleşim planını gösterir durum haritası ile açık ve kapalı alanları gösterir krokisi, kapalı alanı gösterir ebatlı krokisi ile kurumuza müracaat edilmelidir. İşlem sıralaması aşağıdadır:

• Dosyasını teslim eden firmaların evrakları tarafımızca incelenir.

• Ruhsat tarihinden sonra ki Yapı Kullanma İzin belgeleri incelenerek büyüme tespit edilen firmaların ölçüm onayı alabilmesi için Harita Şube Müdürlüğüne gönderilir.

• Büyüme tespit edilen firmaların alanlarını da kapsayacak şekilde İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından verilecek olan İtfaiye Raporunun tarafımıza teslim edilmesi istenir.

• Harita Şube Müdürlüğü tarafından ölçüm onayı ve İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından alınacak olan İtfaiye Raporu tarafımıza teslim edilir.

• Firmanın imara aykırı bir yapısı olup olmadığı İlçe Belediyesine sorularak Firmaya ait Yapı Kullanma İzinleri istenir.

• Firma beyanı ile İlçe Belediyesi Yapı Kullanma İzinleri karşılaştırılır.

• Ruhsattan sonra büyüyen alanın harç parası hesaplanarak ruhsatı yenilenir.

E.      İkinci Sınıf Ruhsatlı Olup Birinci Sınıfa Yükselen İşletmeler

Gayrisıhhî müesseselerin yeniden sınıflandırılması veya tesiste yapılan bir değişiklik neticesinde bir alt sınıfa geçen tesislerin yeniden ruhsat alması gerekmez. Ancak gayrisıhhî müesseselerin yeniden sınıflandırılmasında yapılan değişiklik neticesinde üst sınıfa geçmiş olan tesislerin bir yıl içinde yeni sınıfa göre açılma ruhsatı alması zorunludur.

• 2. veya 3. sınıf ruhsatı mevcut olup kapasite raporu üzerinde ve yerinde yapılan incelemelerde 1. Sınıfa çıkmış olduğu tespit eden işyerlerine, 1. Sınıf GSM ruhsatı almaları için Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 6 ay süre verilmesi uygun görülmüştür.

• Süre sonunda evraklarını tamamlamış işyerlerinin yerinde ve dosyasında incelemeler yapılır.

• Başvurusu olumlu olarak değerlendirilen işyerlerinin 1. Sınıf GSM ruhsatı hazırlanarak Büyükşehir Belediyesi Gelir Tarifesi doğrultusunda işyerine teslim edilir

Üretim İzin Hizmetleri

 

5179 sayılı Kanunun 4. ve 6. maddeleri ve Çalışma İzni ve Gıda Sicili ile Üretim İzni Yönetmeliği gereği; gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerleri, bu Yönetmelikte öngörülen asgari teknik ve hijyenik şartlara uyarak “çalışma izni ve gıda sicil numarası” almalıdır.

Çalışma izni ve gıda sicili ile ilgili işlemler yukarıda anılan Kanun ve Yönetmeliğe istinaden 05.08.2005 tarihine kadar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yürütülmekte idi. Bu tarih itibarı ile Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun yürütme durdurmalı kararı gereği; çalışma izni ve gıda siciline ilişkin işlemler yetki alanına göre, belediye mücavir alanı içerisinde ilgili Belediyeler, mücavir alan dışında İl Özel İdare Müdürlükleri, organize sanayi bölgelerinde ise Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri tarafından yürütülmeye başlanmıştır.

Üretim izni alınabilmesi için işyerlerinin; Çalışma İzni ve Gıda Sicili ile Üretim İzni Yönetmeliğine uygun olarak, ilgili kurumlar tarafından düzenlenmiş olan “çalışma izni ve gıda sicil belgesi” almış olması gerekmektedir.

Ancak İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 22.08.2005 tarih ve 2005/84 sayı ile Valiliklere gönderdiği genelgede; “çalışma izni ve gıda sicil belgesi” ile “iş yeri açma ve çalışma ruhsatının” aynı anlama gelmesi nedeni ile söz konusu iş yerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesine ilave olarak ”gıda sicil belgesi” verilmesi gerektiğini bildirmiştir. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliği kapsamında ilgili kurumlar tarafından “işyeri açma ve çalışma ruhsatı” ve beraberinde “ gıda sicil belgesi” düzenlenmiş olması veya “işyeri açma ve çalışma ruhsatı” üzerinde ayrıca “gıda sicil numarası” verilmiş olması halinde söz konusu belgeler de “çalışma izni ve gıda sicil belgesi” yerine kabul edilmektedir. Üzerinde “gıda sicil numarası” bulunmayan veya beraberinde “gıda sicil belgesi” olmadan tek başına sunulan “işyeri açma ve çalışma ruhsatı” ise “çalışma izni ve gıda sicil belgesi” yerine geçmez.

Çalışma izni ve gıda sicil belgesi; üzerinde yazılı gerçek ve tüzel kişi, adres ve faaliyet konusu için geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin değişmesi hâlinde belge geçerliliğini kaybeder. Bu nedenle 05.08.2005 tarihinden önce Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olan gıda sicil sertifikası/çalışma izni ve gıda sicil belgesi ile ilgili herhangi bir değişiklik söz konusu olduğunda, belgeye ilişkin değişiklik ilgili kurumlarca yapılmaktadır.(Belediye, İl Özel İdare Müdürlükleri, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri)

Et ve et ürünleri üreten iş yerlerine “çalışma izin belgesi” düzenlenmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetki ve sorumluluğunda olduğundan, söz konusu işlemler Kırmızı Et ve Kanatlı Hayvan Eti Yönetmelikleri dahilinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yürütülmeye devam edilmektedir. İlgili Yönetmelikler çerçevesinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığından “çalışma izni” alan iş yerleri, “çalışma izni ve gıda sicil belgesi almak” üzere ilgili kurumlara başvurur. Aynı işlemler ilgili yönetmelikleri çerçevesinde su ürünleri işleyen tesisler için de geçerlidir.

5179 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce Sağlık Bakanlığından alınmış olan “çalışma izin belgesi” “çalışma izni ve gıda sicil belgesi” yerine kabul edilip, bu belge yanında ayrıca “gıda sicil belgesi” istenmemektedir.

Hangi kurum tarafından düzenlenmiş olursa olsun “geçici çalışma izni ve gıda sicil belgesi” adı altında düzenlenen belgeler “çalışma izni ve gıda sicil belgesi” yerine kabul edilmez. Ancak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliği gereği; birinci sınıf gayrisıhhî müesseselere “deneme izni” verilebilmekte ve deneme izni, deneme izni süresince “açılma ve çalışma ruhsatı” yerine geçmektedir. Bu nedenle deneme izni olan iş yerlerine, deneme izni süresi ile sınırlı olmak üzere “üretim izni belgesi” düzenlenebilmektedir.

ÜRETİM İZNİ İŞLEMLERİ:

Çalışma izni ve gıda sicili alan iş yerleri üretime başlamadan önce imal edecekleri bileşimleri ve markaları farklı her ürünü tescil ettirerek “üretim izni” almak zorundadırlar.

İş yerlerinin üretim izni başvuruları Çalışma İzni ve Gıda Sicili ile Üretim İzni Yönetmeliğinin 28. maddesi doğrultusunda Tarım İl Müdürlükleri tarafından değerlendirilir. Buna göre;

Başvuru

1. Türk Gıda Kodeksi’nde tanımı yapılarak ürün tebliği yayımlanmış gıdalar için üretim izni başvurusu yapan iş yerleri; Çalışma İzni ve Gıda Sicili ile Üretim İzni Yönetmeliğinin 28. maddesi (a) bendinde belirtilen belgeleri bir nüsha dosya halinde hazırlayarak dilekçe ekinde İl Müdürlüğünün incelemesine sunar.

2. Ürün tebliği yayımlanmamış gıdalar için üretim izni başvurusu yapan iş yerleri; Çalışma İzni ve Gıda Sicili ile Üretim İzni Yönetmeliğinin 28. maddesi (b) bendinde belirtilen belgeleri bir nüsha dosya halinde hazırlayarak İl Müdürlüğünün incelemesine sunar.

3. Gıda ile temas eden madde ve malzemeler için üretim izni başvurusu yapan iş yerleri; Çalışma İzni ve Gıda Sicili ile Üretim İzni Yönetmeliğinin 28. maddesi (c) bendinde belirtilen belgeleri bir nüsha dosya halinde hazırlayarak İl Müdürlüğünün incelemesine sunar.

Tarım İl Müdürlükleri tarafından üretim izni verilecek işletmeler:

1. Mevsimlik (yılda en fazla 3 ay faaliyet gösteren) süt ve süt ürünleri işleyen işyerleri

2. Dondurma, yenilebilir buz üreten işyerleri (60 Bg üzerinde olan işyerleri hariç)

3. Zeytinyağ ve bitkisel dolum yapan işyerleri

4. Tuz üretim yerleri

5. Hububat ve Bakliyat unu üreten işyeri

6. Ekmek ve çeşitleri üreten işyerleri

7. Unlu mamuller üreten işyerleri

8. Bulgur üreten işyerleri

9. Hububat ve Bakliyat üreten ambalajlayan işyeri

10. Yumurta ambalajlayan işyerleri

11. Şekerleme, lokum, helva vb. üreten işyerleri (60 Bg üzerinde olan işyerleri hariç)

12. Her türlü pastacılık ürünleri üreten işyerleri

13. Şeker ve şekerleme ambalajlayan işyerleri

14. Tahin, pekmez üreten işyerleri

15. Salamura ürünler üreten işyerleri

16. Hazır yemek üreten işyerleri

17. Kurutulmuş gıda, kuruyemiş, kuru meyve işleyen işyerleri

18. Taze/kuru meyve sebze ambalajlayan işyerleri

19. Baharat işleyen ambalajlayan işyerleri

20. Çay üreten işyerleri

21. Dondurulmuş meyve sebze üreten işyerleri

22. Ambalaj üreten işyerleri

23. Makarna üreten işyerleri

24. Bisküvi, gofret, kek vb. üreten işyerleri

25. Bunların dışında 60 bg altında motor gücü bulunan tüm iş kolları (ekmek katkı karışımı, diğer katkılar, aromalar, balmumu, temel petek, bal ve ürünleri, bitkisel çay, bitkisel karışım, aromatik yağ, gıda takviyesi, Genetik Modifiye gıdalar, özel belenme amaçlı gıdalar, fonksiyonel/özel beyanlı gıdalar hariç)

Yetki Devri Kapsamındaki Başvuruların İncelenmesi ve Sonuçlandırılması:

İş yerleri tarafından hazırlanan üretim izni başvuru dosyaları en geç otuz gün içerisinde Tarım İl Müdürlüğü tarafından değerlendirmeye alınarak, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği, ilgili mevzuat ve Yönetmeliklere göre incelenir ve inceleme sonucu tespit edilen eksiklikler resmi yazı ile iş yerlerine bildirilir. Eksiklikleri bir ay içerisinde tamamlamayan iş yerlerinin başvuru dosyaları resmi yazı ile iade edilir.

İnceleme sonucu dosyası tam olan veya eksiklikleri süresi içerisinde tamamlamış olan iş yerlerinin ürünlerine İl Müdürlüğü tarafından, “üretim izni belgesi” düzenlenir.

Yetki Devri Kapsamı Dışındaki Başvuruların İncelenmesi ve Sonuçlandırılması:

İş yerleri tarafından hazırlanan üretim izni başvuru dosyaları en geç otuz gün içerisinde İl Müdürlüğü tarafından değerlendirmeye alınarak, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği, ilgili mevzuat ve Yönetmeliklere göre incelenir ve inceleme sonucu tespit edilen eksiklikler resmi yazı ile iş yerlerine bildirilir. Eksiklikleri bir ay içerisinde tamamlamayan iş yerlerinin başvuru dosyaları ise resmi yazı ile iade edilir.

İnceleme sonucu dosyası tam olan veya eksiklikleri süresi içerisinde tamamlamış olan iş yerlerinin;

Tebliği yayımlanmış ürünler için yapılan başvuruları; Beyanname ve ürüne ait Türk Gıda Kodeksi/ilgili tebliğe uygun hazırlanmış etiket örneği ile Tarım İl Müdürlüğü tarafından eksiksiz olarak hazırlanmış İnceleme Formu ile birlikte,

Tebliği yayımlanmış ürünler için yapılan başvuruları; ürün yüzde bileşimi ve ürüne ait Türk Gıda Kodeksine uygun hazırlanmış etiket örneği ile Tarım İl Müdürlüğü tarafından eksiksiz olarak hazırlanmış İnceleme Formu ile birlikte sonuçlandırılmak üzere İl Müdürlüğü tarafından Koruma Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Genel Müdürlüğe intikal etmiş ve incelenerek eksiklikleri İl Müdürlüğü aracılığı ile iş yerlerine bildirilmiş, ancak üç ay içerisinde eksikleri gidermemiş iş yerlerinin başvuru dosyaları İl Müdürlüğüne iade edilir.

İnceleme sonucu dosyası tam olan veya eksiklikleri süresi içerisinde tamamlamış olan iş yerlerinin ürünlerine Genel Müdürlük tarafından, “gıda üretim izni belgesi” düzenlenir ve ilgili İl Müdürlüğü’ne gönderilir.

Gıda maddesi üreten iş yeri statüsünde olup; ürettiği ürünlere üretim izni almış (örneğin; börek, poğaça v.b.) ancak üretim aşamasının son unsuru olan pişirme işlemini tamamlamamış, tüketiciye sıcak servis sunabilmek için pişirme işlemini şubesi olan sıhhi müessese kapsamındaki toplu tüketim yerinde yapan iş yerleri, anılan ürünlerini gıda güvenliği kurallarına uymak kaydıyla intikal ettirmeleri durumunda ayrıca üretim izni almaksızın pişirme işlemi yapabilir.

Lokantacılık faaliyeti; gıda satış ve toplu tüketim yeri (sıhhi müessese) kapsamında yer alan ve mutfağında pişirilen yemeği servis salonunda müşterilerine sunan, talep halinde bireysel müşterilerin paket servis ihtiyacını karşılayan iş yerleridir. Anılan yerler gıda üreten yer kapsamında olmadığı için bu yerlere üretim izni belgesi düzenlenmez.

Kamu kurumu, hastane, otel, okul vb. yerlere ait yemekhaneler yemek fabrikası kapsamında değerlendirilmediğinden, bu yerlere üretim izni belgesi düzenlenmez.

Sadece ihracaat yapan iş yerlerine istekleri halinde üretim izin belgesi düzenlenir.

Üretim izni başvurusu yapılan ürünler , daha önceden izin verilmiş ürün/ürün grupları içerisinde yer alıyor ise söz konusu ürünler için Tarım İl Müdürlüklerince tekrar iş yeri denetimleri yapılmadan başvuruları sonuçlandırılır.

Fason üretimlerde, üretimi yapan ile yaptıran arasında sorumlulukları ve süreyi belirten noter onaylı fason sözleşme yapılacaktır. Aynı ürün grubundaki ürünlere ilişkin olarak ilave her bir marka için yapılacak fason üretimlerde mevcut sözleşme yeterli olacağından ayrıca sözleşme istenmez.

Bir iş yeri kendi adına alınmış üretim izni belgesini fason üretimde kullanamayacağından, üretimde bulunacağı firma adına yeniden müracaat ederek fason üretim izni almalıdır

İşyeri açma ve çalışma ruhsatında yazılı olan faaliyetin dışında aynı iş yerinde yapılacak olan ilave diğer gıda ile ilgili faaliyetler ayrı bir teknoloji gerektirmiyor ise mevcut faaliyetin bir uzantısı yada mevcut faaliyet ile paralellik gösteriyor ve sınıf atlamasını gerektiren ( 3. sınıf GSM şartlarına haiz olmasına rağmen yapılacak ilave faaliyet ile 2. sınıf GSM şartlarına tabi olma gibi) bir durum oluşmuyorsa faaliyet konusunda değişiklik talep edilmeden söz konusu ürünler için de üretim izni verilebilir.

SORUMLU YÖNETİCİ İLE İLGİLİ KONULAR:

Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerlerinde Çalışma İzni ve Gıda Sicili ile Üretim İzni Yönetmeliğinin 29. maddesine uygun olarak sorumlu yönetici istihdamı sağlanmalıdır.

Sorumlu yöneticiler, işverenle noter onaylı sözleşme yaparak söz konusu işyerinde sorumlu yönetici olarak çalıştıklarına dair meslek odasından alacakları belge (meslek odası olmayanlardan istenmez), diploma örneği ile noter sözleşmesini ibraz etmek mecburiyetindedir. Noter sözleşmesinde sorumlu yöneticinin çalışma gün ve saatleri, Türk Gıda Kodeksine uygun üretim yapacağına dair ibare ve sözleşme süresinin mutlaka yer alması gerekmektedir. Mevsimlik çalışan işyerleri hariç sorumlu yöneticilerin sözleşme süresi en az bir yıl olacaktır.

Meslek odasına kayıtlı sorumlu yöneticilerin meslek odasından almış oldukları üyelik belgeleri ve kimlik belgeleri, sorumlu yöneticilik belgesi yerine kabul edilmemektedir.

Sorumlu yöneticiler sadece aynı il sınırları içerisinde sorumlu yöneticilik yapabilirler ve başka bir işte çalışamazlar. Kendi adına işyeri olan (muayenehane, ilaç, yem satış bayi vb.), kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kişiler (kendi kurumlarına bağlı olarak faaliyet gösteren işletmeler hariç olmak üzere ) sorumlu yöneticilik yapamazlar.

İşyeri sahibi aynı zamanda sorumlu yönetici ise meslek odasından alacağı sorumlu yöneticilik belgesi ibraz edilecek ayrıca noter sözleşmesi gerekmemektedir.

İşyeri sahibi tüzel kişilik olup, şirket ortaklarından bir kişi sorumlu yönetici ise noter sözleşmesi istenmeyecek, ancak ilgili kişinin anılan işyerinde sorumlu yönetici olduğuna dair yönetim kurulu kararı ile ticaret sicil gazetesi ve ilgili meslek odasından alacağı sorumlu yöneticilik belgesi gerekmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait gıda maddesi/gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten işyerlerinde görev yapan sorumlu yöneticilerden noter sözleşmesi istenmez, ilgili kurum amirinin söz konusu kişinin sorumlu yönetici olarak görevlendirildiğine dair yazısı yeterli olacaktır.

Tek bir çalışma izni ve gıda sicil belgesi altında aynı adreste birden fazla faaliyeti yürüten iş yerlerinde; birbirinden farklı üretim yapılan her bir faaliyet konusunun, 60 BG’nün üzerinde veya 10’dan fazla işçi ile yürütülmesi durumu dikkate alınarak, söz konusu iş yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ile Üretim İzni Yönetmeliğinin Ek:7/A’sına uygun sorumlu yönetici istihdam etmesi gerekmektedir.

Çalışma İzni ve Gıda Sicili ile Üretim İzni Yönetmeliğinin 29.uncu maddesinin (c) bendinde tanımlanan iş yerlerinde, ustalık belgesi almış elemanların sorumlu yönetici olarak istihdamı ile ilgili açılan davada Danıştay’ın vermiş olduğu “yürütmenin durdurulması” kararı gereği;

1. Yönetmeliğin 29 uncu maddesi (c) bendi kapsamında 14.10.2006 tarihinden önce sorumlu yönetici olarak istihdamı sağlanan ustaların, çalıştıkları iş yerinden ayrılıncaya kadar sorumlu yöneticilikleri devam etmektedir. Bu çerçevede sorumlu yönetici olarak görevleri devam eden ustaların istihdam başlangıcında; işveren ile noter sözleşmesinin yapıldığı tarih, kendi iş yerinde sorumlu yönetici olarak görev yapan ustalar için ise Gıda Sicil Sertifikası/Çalışma İzni ve Gıda Sicil Belgesinin düzenlendiği tarih esas alınır..

2. Söz konusu ustalar;

– Çalıştıkları iş yerinden ayrılmaları halinde aynı veya başka bir iş yerinde,

– İş yeri adresinin değişmesi halinde aynı veya başka bir iş yerinde,

– İş yerinin kapanması halinde başka bir iş yerinde sorumlu yönetici olarak istihdam edilemez..

3. Yürütmenin durdurulması kararı öncesi anılan kurslara katılarak “sorumlu yönetici usta eğitim belgesi “ almış ancak 14.10.2006 tarihinden önce herhangi bir işletmede sorumlu yönetici olarak görev almamış ustaların, yürütmenin durdurulması kararı uyarınca işletmelerde sorumlu yönetici olarak görev almaları mümkün değildir..

MARKA İLE İLGİLİ KONULAR:

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından alınan marka tescil belgeleri; emtia listesinde yer alan ürün grubuna ait ve süresi dolmamış olmamalıdır. İşyeri sahibi tüzel kişilik ise marka tescil belgesinin şirket adına düzenlenmiş olmalıdır. İş yerleri tarafından Türk Patent Enstitüsü’ne başvurulduğuna dair belge ve emtia listesinin ibraz edilmesi halinde, söz konusu belge marka tescil belgesi yerine kabul edilmektedir.

Üretim izinlerinde kullanılacak olan markalar “ticari marka “ olmalıdır, “hizmet sektörü” için alınmış markalar üretim izinlerinde kullanılmaz.

Yurt dışında veya yurt içinde faaliyet gösteren şirketlerin tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markalarının devir işlemlerinde veya lisans kullanım hakkının verilmesi durumunda bu işlemlerin noter kanalıyla yapılması yeterlidir. Ancak yurt dışındaki şirketlere aynı isim ile ortak olan ve yurt içinde temsilcisi olarak faaliyet gösteren işletmelerden temsilcisi olduğu firmaya ait tescilli veya başvurusu yapılmış markaların kullanımı için herhangi bir belge istenmez.

Aşağıda faaliyet konuları verilen iş yerleri için üretim izni işlemlerine esas olmak üzere vergiye esas ticari unvanları marka tescil belgesi yerine kabul edilmektedir.

1-Ürettiği ürünleri yalnızca ürettiği mekanda satan işyerleri ,

2-Tabldot yemek üreten işyerleri,

3-Ham yağ üreten işyerleri,

-60 BG.nün altında motor gücüne sahip veya 10 kişiden az işçi çalıştıran işyerlerinden;

1 -Mantı,simit,yufka,bazlama,pide,galeta,kadayıf gibi unlu mamul ürünleri üreten işyerleri,

2 -Pastacılık ürünleri üreten işyerleri,

3 -Ekmek ve ekmek çeşitleri üreten işyerleri,

4 -Leblebi üreten iş yerleri.

KAPASİTE RAPORLARI İLE İLGİLİ KONULAR:

Ticaret, Sanayi ve Ticaret veya Sanayi Odalarına bağlı olarak faaliyet gösteren fakat ilgili oda tarafından kapasite raporu düzenlenemeyen iş yerlerine, toplam personel sayısı ve makinaların toplam Beygir Gücü, üretim miktarı vb. bilgileri içerecek şekilde söz konusu odalar tarafından hazırlanan “ekspertiz raporu” kapasite raporu yerine kabul edilmektedir.

Esnaf ve Sanatkarlar Odasına bağlı olarak faaliyet gösteren tüm iş yerlerine ilgili oda tarafından kapasite raporu düzenlenebildiğinden, söz konusu iş yerlerinden esnaf ve sanatkarlar odası, esnaf ve sanatkarlar odalar birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun onayının bulunduğu “kapasite raporu” istenir. TESK’e bağlı olarak faaliyet gösteren bu iş yerleri için düzenlenmiş olan ekspertiz raporları ise kapasite raporu yerine kabul edilmemektedir.

Herhangi bir odaya üye olamayan ve kamu kurumlarına bağlı olarak, mübadele konusu üretim yapan iş yerleri için, işyerinin ortalama beygir gücü ve toplam personel sayısına ilişkin beyanı İl Müdürlüğünün onayı ile kapasite raporu yerine kabul edilir.

Sorumlu yöneticinin belirlenmesinde kapasite raporu veya ekspertiz raporunda yazılı olan Beygir Gücü ve toplam personel sayısı dikkate alınır.

ÜRÜN YÜZDE BİLEŞİMİ VE ETİKET BİLGİLERİ İLE İLGİLİ KONULAR:

Üretim iznine esas olmak üzere iş yerleri tarafından beyan edilen ürün yüzde bileşimlerinde, her bir bileşenin miktarı ayrı ayrı belirtilecek ve toplamı yüze tamamlanır. Söz konusu bildirim, yüzde bileşimleri aynı ancak markaları farklı her ürün için ayrı ayrı yapılır.

Pastaneler ve yemek fabrikaları yüzde bileşim yerine üretimde kullandıkları bileşenleri verir, katkı maddeleri ise bileşimdeki yüzde miktarı ve adı ile birlikte yer alır.

Etiket örnekleri; Etiketleme Kuralları Tebliği ile ürünlerin tebliğlerinin etiketleme, ambalajlama ve işaretleme bölümüne uygun olacak ve etiket örneklerinde her bir ürünün markası yer almalıdır.

Üretim izinlerinde kullanılacak markalar; Etiketleme Kuralları Tebliğinin değişik 5. maddesinin (e) bendine uygun olmalıdır. Bu kapsamda marka tescil belgelerinde aşağıda yer alan ifade ve şekiller yer alsa dahi kabul edilmez.

“Özel, spesiyal, extra, süper, mega, lüx, kalite, naturel, doğal, diet… gibi markalar ve ifadeler ile ürünün sağlıklı ve güvenilir olduğuna dair benzeri ifadeler etiket örneklerinde yer almamalıdır. İşyerlerinin ticari unvanları ise bu kapsamda değerlendirilmez.

Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliğinde katkı maddesi kullanımına izin verilmeyen ürün/ürün gurupları, Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler Tebliğinde renklendirici kullanımına izin verilmeyen ürün/ürün grupları ile Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliğinde tatlandırıcı kullanımına izin verilmeyen ürün/ürün grupları aynı tebliğlerin Ek Tablolarında isim olarak yer almadığı sürece söz konusu ürünlere ait etiket örneklerinde doğal/naturel ibarelerine yer verilebilir.

Katkı maddesi ( renklendiriciler ve tatlandırıcılar dahil ) kullanımına izin verilen ürünlerde katkı maddesi kullanılmaması halinde ise etiketlerinde “katkısızdır” ibaresinin kullanımına izin verilebilir.

İş yerlerinin yetkili kurumlardan alınma kalite belgesi niteliğindeki belgelere sahip olmaları durumunda TSE, ISO gibi yazıların gıda maddelerinin ambalajı üzerindeki etikette yer almasında sakınca bulunmamaktadır. Ancak HACCP, belirli sektörler için zorunlu bir uygulama olması ile birlikte bu uygulamaya ilişkin olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca şu an itibari ile bir belgelendirme yapılmamaktadır. Bu nedenle “HACCP” ibaresinin etiket üzerinde yer almasına izin verilmemektedir.

Organik ürünlere ilişkin üretim izni başvurularında iş yerlerinden, ürünün organik olduğunu gösterir ve üretimi yapılacak ürünleri kapsayan “Organik Tarım Müteşebbis Sertifikası” istenir. Söz konusu ürünlerin etiket örnekleri ise Organik Tarım Yönetmeliğinin Organik Ürünlerin Etiketlenmesi başlıklı 24. maddesi ile Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Kuralları Tebliği ve ilgili ürün tebliğine uygun olarak düzenlenecektir. Organik ürünlere üretim izni verme yetkisi Koruma Kontrol Genel Müdürlüğündedir

Organik olmayan ürünlerin isimlendirilmesinde bio, biyo, eco, eko, ve org ön eklerinin kullanımına izin verilmez.

Diabetik olarak üretim izni başvurusu yapılan ürünlerde iş yerlerinden; ürünün diabetik olduğu ve diabetliler tarafından tüketilebileceğine dair resmi bir kurum veya kuruluştan alınan “Diabetiktir Raporu” nu ibraz etmesi gerekmektedir. Söz konusu raporun ibrazı ile birlikte etiket örneklerinde; “diabetikler için uygundur”, “doktor veya diyetisyen kontrolünde tüketilmesi önerilir” ifadelerinin her ikisine birden yer verilmesi ve Etiketleme Kuralları Tebliğinin “EK-4 besin öğeleri ile ilgili beyan tablosu” dikkate alınarak “enerji ve besin öğesi tablosu”nun yer alması halinde “Diabetik” adı altında bu ürünlere üretim izni verilebilir.

Diabetik ürünlere üretim izni verme yetkisi Koruma Kontrol Genel Müdürlüğündedir.

Yemeklik bitkisel yağların dışındaki sabit ve uçucu (aromatik) yağlar ile ilgili üretim izni başvurularında; ürünün “latince cins ve tür adı”, “elde edilme yöntemi ( mekanik, pres, damıtma….vb.)” ve ürünlerin “gıda olarak tüketiminin sağlık açısından uygun olduğuna dair “ iş yerinin resmi bir kurum veya kuruluştan alacağı rapor ilgili bilgi ve belgeler istenebilir.

Etiketlemede kullanılacak beyanlarla ilgili olarak; insan beslenmesi ve gelişimi için çok önemli gıda maddeleri olmaları nedeniyle “ süt ve süt ürünleri, kırmızı ve beyaz et ile yumurta” üretim izinlerinde “zihinsel ve bedensel gelişimle” ilgili, tüketicileri yanlış yönlendirmeyecek ve haksız rekabete yol açmayacak şekilde uygun görülen ibarelere de ürün etiketlerinde izin verilebilir.

Üretim izni verilmiş ürünlere ait; ürünün genel niteliğini ve ismini değiştirmeyecek şekildeki formülasyon ve etiket bilgilerindeki değişiklikler Türk Gıda Kodeksi ve ilgili mevzuata göre değerlendirilmek üzere İlgili İl Tarım Müdürlüğüne bildirilmelidir.

Yerli malı belgesi, sanayi sicil belgesi ve buna bağlı olarak kapasite raporları göz önünde bulundurularak, sadece yerli üreticilere verilen bir belgedir. Sanayi ürünleri üreten firmanın kullandıkları hammadde, imalat için kullanılan malzemelerin en az %51´inin Türkiye´de üretilmiş olması gerekir. Üretim aşamasının işçilik ve üretim için önemli kısımlarının Türkiye´de gerçekleştirilmiş olması gerekir. Üretim yapan ticari şirket yahut işletmenin sanayi sicil belgesi sahibi olması ve sanayi sicil belgesine belirtilen üretim konusu üzerinde üretim yapması gerekmektedir. Bu şartları taşıyan sanayi kurumlarına yerli malı belgesi dahil oldukları oda tarafından düzenlenerek verilir. Yıllık olarak yenilenmesi gerekmektedir.
Yerli Malı Belgesi Ne İşe Yarar?
– Kamu ihalelerine daha avantajlı bir şekilde katılabilme olanağı tanır.
– KDV istisnası ve veya indirimi sağlar.
– İhalelerde ve KOSGEB destekli alımlarda avantaj sağladığı için işletmelerin daha fazla satış yapabilmesini sağlar. Dolayısı ile istihdamı arttırır. KOSGEB destek kredilerine ulaşma imkânını sağlar. Yani KOSGEB desteği ile alınacak ürünler için Yerli Malı Belgesi olan firmalar daha fazla tercih edilir.
– Kamu ihalelerinde %15 indirim hakkı sağladığı için Yerli Malı Belgesi olan işletmeleri olmayanlara göre daha avantajlı bir pozisyona getirir.
– Yerli üretimi arttırır. Dolayısı ile ithal girdilere talep azalır. İthal ürün ağını azaltır, yerli ürün ihracatını yükseltir. Yerli ekonomiye katkı sağlar.

 

Barkod numarası; gelişen piyasa koşullarında ürünlerin sınıflandırılması ve dijital araçlarla tanımlanabilmesi için geliştirilmiş benzersiz isimlendirme tekniğidir. Ürünler global çapta benzersiz bir koda sahip olarak herhangi bir satış noktasında okutulduğunda ürün hakkında tüm bilgiler elde edilebilir. Barkod numarası alabilmek için proseslerin gerçekleştirilmesi gerekir. Bunun için belli bir mesai harcama gereksinimin yanı sıra, belli düzeyde uzmanlık da gereklidir. Ürünlerin kimliği olarak kabul edilen barkod sistemi üretim tarihi, üretici adı, son kullanma tarihi ve ürünün hangi ülkeye ait olduğu gibi bilgileri içerir. Bu nedenle ürünlerle ilgili bilgilere kolay bir şekilde ulaşmak için ticaret hayatında yaygın olarak kullanılır. Üretici ve satıcıların ürünleriyle ilgili kontrol ve işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmesi barkod numarasının alınması yani barkod tesciliyle mümkündür.