Kütahya
Çalışma Saatleri : Hafta içi: 09:00 - 18:00 | Pazar: Kapalı
Sağlık lab

Mobil sağlık hizmetleri

 

MOBİL SAĞLIK HİZMETİ NEDİR?

Mobil Sağlık Hizmeti; İşyerlerinin çalışanlarına meslek hastalığı ile ilgili belirli periyotlar da yaptırmaları gereken tıbbi tahlil ve tetkikleri kendi çalıştıkları yerde yapmalarına olanak sağlayan mobilize edilmiş bir sağlık hizmetidir.

Çalışanların sağlıkları günümüzde yapılan yasalarla güvence altına alınmıştır. Çalışanların sağlık muayenelerinin ve taramalarının yapılması 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca yasal bir yükümlülük halini almıştır. Tüm çalışanların hastaneye gönderilemeyeceği durumlarda Mobil Sağlık Aracı ile işyerlerine gelen hekimlerle sağlık taramalarının yapılması sağlanır. Gezici İSG Hizmetleri işverenler için zamandan ve paradan kazanç sağlamaktadır.

Kurum içi çalışanların sağlık taramalarının işe başlama tarihinden itibaren kayıt altında tutulması ve periyodik olarak tekrarlanması kuruluş için bir zorunluluktur.

Sağlık taramalarının ve uygulamalarının zamanında yapılması, oluşacak problemleri önceden görmenizi ve gerekli önlemlerin alınması için zemin oluşturacaktır. Bunun yanısıra aracımız size uygun olan gün ve saatte gelip sağlık taramalarınızı hızlı bir şekilde yapılmasına olanak sağlamaktadır.

FİZYOLOJİK TESTLER

  • Akciğer Grafisi

  • Odiometri Testi (İşitme Testi)

  • Solunum Fonksiyon Testi (SFT)

  • Göz Muayenesi (Refrakrometre İle)

LABORATUVAR TESTLER

  • Tam Kan Sayımı (Hemogram)

  • Tam İdrar Tahlili (TİT)

  • Aşılar (Tetanoz, Grip, Sarılık)

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU

İşe yeni başlayacak işçiler için yapılması gereken Portör muayenesi, İşitme testi, Tam kan sayımı, Hepatit testleri, Akciğer grafisi, Karaciğer fonksiyon testleri, Böbrek fonksiyon testleri vb. testleri kurumumuz aracılığıyla yaptırabilirsiniz.

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler için Akciğer Filmi, İşitme Testi, EKG (Elektrokardiyografi), Solunum Fonksiyon testi ve Kan testleri yapılır.

Bu testler İş yeri hekimi tarafından değerlendirilip özlük dosya halinde tek tek dosyalanıp takdim edilir.

İşçilerden istenen bu tür testler, diğer sağlık kuruluşlarındaki yüksek maliyetleri nedeni ile işçiler tarafından yapılamamaktadır. Bunun yanı sıra işverenleri ise zaman ve maddi olarak zorlamaktadır. Hastanelerde, özel sağlık kuruluşlarında sıra ve yüksek ücret nedeniyle aksamalar meydana gelmekte, bu da işçilerin sağlık verilerinin oluşturulmasında ve takibinde sorunlar oluşturmaktadır. Bu sebepten kurumumuz aracılığıyla bu tarz sorunlar yaşamadan işlemlerinizi hızlı bir şekilde halledebilirsiniz.

Aşı Hizmetleri

Aşı hizmetleri, genellikle sağlık kuruluşları tarafından sunulur. Sağlık kuruluşları, aşıların enjekte edileceği yerleri temizler ve aşı uygulamasını yapar. Aşı hizmetlerinin sunulduğu yerler arasında özel sağlık kuruluşları, devlet hastaneleri ve sağlık ocakları gibi yerler bulunur. Aşı hizmetleri, çocuklar için zorunlu olarak yapılması gereken aşılar da dahil olmak üzere, çeşitli yaş grupları için yapılabilir. Bu aşılar, genellikle çocukluk çağında yapılır ve çocukların belirli hastalıklardan korunmalarını sağlamak amacıyla yapılır. Ancak, yetişkinler için de aşılar mevcuttur ve bu aşılar, genellikle seyahatler sırasında yapılır ve seyahat ettiğiniz ülkelerde bulunan hastalıklardan korunmak amacıyla yapılır.

 

Pnomakonyoz okuma hizmeti

Pneumokokal enfeksiyon, pneumokok adı verilen bakteri türünün neden olduğu bir enfeksiyon tipidir. Bu bakteri, insan vücuduna girdiğinde çeşitli hastalıklara neden olabilir. Pneumokokal enfeksiyon, özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde daha sık görülür. Bu enfeksiyon, genellikle solunum yolu enfeksiyonlarına neden olur ve bu enfeksiyonlar arasında zatürree, bronşit ve pnömoni gibi hastalıklar yer alır.

Pneumokokal enfeksiyonun tedavisinde antibiyotikler kullanılır. Ancak, bu enfeksiyonun önlenmesi için de aşılar mevcuttur. Bu aşılar, çocuklar için zorunlu olarak yapılması gereken aşılar arasındadır ve bu aşılar, çocukların pneumokokal enfeksiyonlardan korunmalarını sağlar.

Pneumokokal enfeksiyon okuma hizmeti, pneumokokal enfeksiyon hakkında bilgi vermek amacıyla sunulan bir hizmet olabilir. Bu hizmetler, genellikle sağlık kuruluşları tarafından sunulur ve pneumokokal enfeksiyon hakkında bilgi verirken, bu enfeksiyonun belirtilerini, nedenlerini, tedavi yöntemlerini ve önlenmesi için yapılması gerekenleri anlatır. Bu hizmetler, özellikle çocuklar için önemlidir çünkü çocuklar pneumokokal enfeksiyonlardan daha sık etkilenirler.

İşe giriş sağlık muayeneleri

İşe giriş sağlık muayeneleri, genellikle bir işyerine girdiğinizde yapılır ve bu muayeneler, işyerinin çalışma koşullarının gerektirdiği özel sağlık muayenelerini içerir. Bu muayeneler, genellikle aşağıdaki sağlık muayenelerini içerir:

  • Genel sağlık muayenesi: Bu muayenede, kişinin genel sağlık durumu değerlendirilir. Bu muayenede, kişinin vücut ağırlığı, boyu, tansiyonu ve nabız sayısı gibi ölçümler yapılır.

  • Göz muayenesi: Bu muayenede, kişinin gözlerinin sağlık durumu değerlendirilir. Bu muayenede, kişinin gözlerinin netlik, renk ve diyoptrik gücü gibi özellikleri ölçülür.

  • İşyerine uygunluk muayenesi: Bu muayenede, kişinin işyerinin çalışma koşullarına uygunluk durumu değerlendirilir. Bu muayenede, kişinin işyerine girdiğinde yapılması gereken sağlık muayeneleridir ve bu muayeneler, kişinin işyerine girdiğinde yapı

Kanda ağır metal analizleri

Kanda ağır metal analizleri, vücuttaki ağır metal seviyelerinin ölçülmesi için yapılan analizlerdir. Ağır metal, vücutta birikmesi toksik olabilen, yoğun ve külçe şeklinde bulunan metallerdir. Bu metaller, vücutta birikirlerse çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilirler. Kanda ağır metal analizleri, bu metallerin vücutta birikip birikmediğini ve eğer birikmişse bu metallerin seviyelerini ölçmek amacıyla yapılır.

Kanda ağır metal analizleri, genellikle kan örnekleri alınarak yapılır. Bu örnekler, laboratuvar ortamında incelenir ve ağır metal seviyeleri ölçülür. Kanda ağır metal analizleri, çeşitli sağlık sorunlarının belirtileri olması durumunda veya ağır metal içeren mesleki faaliyetlerde çalışılması durumunda yapılır. Bu analizler, vücuttaki ağır metal seviyelerinin normal sınırlarının üzerinde olup olmadığını belirler ve eğer aşırı derecede yüksekse bu metallerin vücuttan atılması için gerekli önlemler alınır.